Hüquqi yardım

  • WhatsApp yazışmaları məhkəmədə sübut kimi qəbul edilirmi?
    30 Avq

    WhatsApp yazışmaları məhkəmədə sübut kimi qəbul edilirmi?

    Şəxs tərəfindən şəxsin qarşı tərəfinin bildirdiyi iradə ifadələrini əks etdirən danışıqların həmin münasibət barəsində yaranan hüquqi mübahisənin həllində istifadə olunması öz-özlüyündə şəxsi toxunulmazlıq hüququna qəsd kimi qiymətləndirilə bilməz.”

    Ətraflı oxu