Uğurlu işlər

Vəkili olduğum stomatoloq Abdurzayev A.A. ona müraciət edən Nəcəfov Z.Ə.-u razılaşdırılmış xidmət haqqı müqabilində müalicə etmişdir. Daha sonra cavabdeh əssassız oiaraq müxtəlif qurum və təşkilatlara həkim barəsində həqiqətə uyğun olmayan və onun işgüzar nüfuzunu ləkələyən məlumatları yaymağa başlamışdır.
-> Ətraflı oxu
Vəkili olduğum Şıxəliyev Ə.N. ona mülkiyyət hüququ əsasında məxsus olan mənzilə rəsmi nikaha daxil olduqdan sonra həyat yoldaşını qeydiyyata salmış və ona həmin mənzildən istifadə hüququ vermişdir. Tərəflər arasında bağlanan rəsmi nikah pozulduqdan sonra cavabdehin həmin mənzildən istifadə hüququnun itirilməsini tanıtmaq zərurəti yaranmışdır.
-> Ətraflı oxu