Hüquqi yardım

Boşanma zamanı əmlak bölgüsü
27 Dek

Boşanma zamanı əmlak bölgüsü

Ər-arvadın birgə mülkiyyəti hansılardı? Boşanma zamanı ər və arvadın birgə əmlakı necə bölünür?

Boşanma zamanı əmlak bölgüsü necə həyata keçirilir?

Boşanma prosesi

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə əsasən ər-arvadın yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqları olmadıqda nikaha onların razılığı əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanında (burda Azərbaycan Respublikasını Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində olan Qeydiyyat Şöbələri nəzərdə tutulur) xitam verilə bilər. Əgər birgə nikahdan uşaq varsa və ya ər (arvad) nikahın pozulmasına razı deyilsə və yaxud tərəflərdən biri Qeydiyyat Şöbəsində nikahın pozulmasından yayınırsa, boşanmaq üçün lazım olan sənədləri təqdim etməklə boşanma prosesi məhkəmə qaydasında həyata keçirilir və nikah məhkəmə tərəfindən pozulur. Məhkəmə yolu ilə boşanma ilə eyni zamanda və ya boşanma prosesindən sonra məhkəmə birgə nikahdan olan uşaqların kimin himayəsində saxlanması, aliment kimi məsələlərlə yanaşı ər-arvadın birgə əmlakınının bölünməsi məsələsini də həll edə bilər.

 

Ər-arvadın birgə mülkiyyəti

Nikaha xitam verildikdən sonra yaranan və uzunsürən məhkəmə mübahisələrinə səbəb olan problemlərdən biri də əmlak bölgüsüdür. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi ər-arvadın əmlakına münasibətdə onların əmlakının ümumi birgə mülkiyyəti prinsipini nəzərdə tutur. Ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyəti dedikdə, nikah müddətində ər-arvadın əldə etdiyi əmlak nəzərdə tutulur. Qanunvericilikdə ümumi birgə mülkiyyətə daxil olan əmlakların müəyyən dairəsi əks olunmuşdur:

 • ər-arvadın hər birinin əmək, sahibkarlıq və intellektual fəaliyyəti nəticəsində əldə etdikləri gəlirlər, aldıqları pensiya və müavinətlər, eləcə də xüsusi təyinatı olmayan digər pul ödəmələri (xəsarət, sağlamlığın bu və ya digər formada pozulması nəticəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə ödənilən məbləğ, maddi yardımın məbləği və s.); 

 • ər-arvadın ümumi gəlirləri hesabına əldə edilən daşınar və daşınmaz əşyalar, qiymətli kağızlar, kredit idarələrinə və s. kommersiya təşkilatlarına qoyulmuş paylar, əmanətlər, kapitaldan olan paylar və əmlakın ər-arvaddan kimin adına əldə olunmasından, yaxud əmanətin kimin adına və ya kim tərəfindən qoyulmasından asılı olmayaraq nikah dövründə ər-arvadın qazandığı hər hansı sair əmlak.

Ər-arvadın əmlakının bölünməsi zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, boşanma zamanı uşaq varsa nikah dövründə ev təsərrüfatı ilə, uşaqlara qulluq etməklə məşğul olduğundan və ya digər üzürlü səbəblərə görə müstəqil qazancı olmayan ər (arvad) da ümumi əmlak üzərində hüquqa malikdir. 

Eyni zamanda, nikaha daxil olanadək ər-arvaddan birinə məxsus olan əmlak, habelə nikah dövründə hədiyyə şəklində və ya vərəsəlik qaydasında, digər əvəzsiz əqdlər üzrə əldə etdikləri əmlak ər-arvadın hər birinin ayrıca mülkiyyətindədir.

 

Ər-arvadın birgə mülkiyyətin bölünməsi

Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi nikah dövründə, eləcə də onlardan birinin tələbi ilə nikah pozulduqdan sonra həyata keçirilir. Birgə mülkiyyətin bölünməsi ər-arvadın qarşılıqlı razılığı əsasında, bu razılıq olmadıqda isə məhkəmə qaydasında həyata keçirilir. Məhkəmə ər-arvadın ümumi əmlakını bölərkən onların tələbi ilə hər birinə çatacaq əmlakı müəyyən edir. Ər-arvad arasında başqa cür razılaşdırılmayıbsa, ümumi əmlakının bölünməsi zamanı bu əmlakdakı payları bərabər hesab edilir. Ayrı-ayrı hallarda məhkəmə yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların mənafeyini və (və ya) ərin (arvadın) diqqətəlayiq mənafeyini, o cümlədən ər-arvaddan biri üzürsüz səbəbdən gəlir əldə etmədiyi və ya birgə mülkiyyəti ailənin mənafeyinə zidd olaraq sərf etdiyi hallarda nəzərə alıb onların birgə mülkiyyətinin bölünməsi zamanı payları bərabər bölməyə bilər.

Boşanmadan sonra yaranan mübahisələrin bir qismi daşınmaz əmlakın bölgüsü ilə bağlıdır. Əgər ev, torpaq sahəsi və ya digər növ daşınmaz əmlak birgə nikah dövründə əldə edilibsə, boşanmadan sonra ər və ya arvad məhkəmə qaydasında həmin əmlakın bir hissəsini və ya ona çatası hissəni pul şəklində əldə edə bilər.

Həmçinin, əgər qadın nikaha daxil olduqdan sonra ərin və ya onun ailə üzvlərindən birinin evinə qeydiyyata düşübsə, nikaha xitam verildikdən sonra arvadın həmin evdə yaşamaq (istifadə) hüququ var. Daşınmaz əmlakın mülkiyyətçisi şəxsi öz mənzilindən qeydiyyatdan çıxarmaq üçün ilk növbədə məhkəmə qaydasında qeydiyyatdan çıxarmaq istədiyi şəxsə ağlabatan miqdarda kompensasiya ödəməklə onun istifadə hüququna xitam verməli, daha sonra ümumi qaydada onun qeydiyyatdan çıxarılması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməlidir.

 

Boşanma zamanı cehiz və zinət əşyaları

Nikaha daxil olan zaman və ya nikah dövründə qadına hədiyyə şəklində, vərəsəlik qaydasında və ya hər hansı əvəzsiz əqd üzrə verilən cehiz və zinət əşyaları onun özünə məxsusdur və əmlak bölgüsünün predmeti qismində çıxış etmir. Lakin, zinət əşyaları nikah zamanı ər-arvadın ümumi vəsaiti hesabına əldə edilibsə ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyətinə daxildir.

 

Birgə nikah zamanı yaranmış borc öhdəliyi

Ümumi əmlak bölünərkən ər-arvadın ümumi borcları onun payına uyğun olaraq müəyyən edilir. Nikah dövründə ərin və ya arvadın ailə ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədi ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklər ər-arvadın ümumi əmlakına daxil olmaqla hər ikisi üçün vəzifələr yaradır. Yəni, əgər ər və ya arvad birgə nikahda olan zaman bankdan kredit götürmüşsə, boşanandan sonra krediti götürən tərəf sübut etsə ki, həmin məbləğ birgə təsərrüfat aparılan zaman ailənin saxlanmasına sərf edilib, o zaman qarşı tərəfdən həmin kreditin müəyyən hissəsini ödəməyi tələb edə bilər.

 

Nikah müqaviləsi

Nikaha daxil olan zaman gələcəkdə yarana biləcək əmlak bölgüsünə dair mübahisələrin qarşısını almağın ən effektiv vasitəsi nikah müqaviləsidir. Nikah müqaviləsi ər-arvadın mövcud olan və gələcəkdə əldə edəcəkləri əmlaka dair bağlana bilər. Ər-arvad nikah müqaviləsində bir-birinin qarşılıqlı saxlanması, bir-birinin gəlirlərində iştirak üsulları, hər birinin ailə xərclərində iştirakı qaydası ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, nikah pozulduqda hər birinə düşəcək əmlakı və ər-arvadın əmlak münasibətlərinə dair hər hansı başqa müddəanı müəyyənləşdirmək hüququna malikdirlər. Nikah müqaviləsi nikahın bağlanmasının dövlət qeydiyyatına qədər, eləcə də nikah dövründə istənilən vaxtda bağlana bilər.

 

Hüquqi yardım

Şərh edilənlərdən də göründüyü kimi boşanma zamanı əmlak və nikah dövründə yaranmış borc öhdəliyinin tərəflər arasında bölgüsü məsələsi tərəflərin ər-arvad kimi öz hüquq və vəzifələrini bilməsini, öz hüquqlarının müdafiəsi üçün vaxtında və lazımi tədbirlərin görülməsini zəruri edir. Çox təəssüf ki, məhkəmə yolu ilə boşanma zamanı əksər hallarda ər-arvadın hər biri öz əmlak iddialarını və birgə nikahdan olan uşaqların saxlanması kimi məsələləri daha çox emosiyalara əsaslanaraq, hüquqi tənzimləmələri bilmədən qiymətləndirir.

Vəkil məhkəmə yolu ilə boşanma zamanı tərəfin hüququnun düzgün formada qorunmasını təmin edir. Vəkil tərəfindən tərtib edilən boşanma ərizəsi işin təməldən düzgün aparılmasına zəmin yaradır. Bu səbəbdən boşanma prosesinə başlamazdan əvvəl bununla bağlı vəkil məsləhəti almağınız tövsiyə edilir.

#Ər-arvadın birgə mülkiyyəti # Boşanma prosesi # Ər-arvadın birgə mülkiyyətin bölünməsi # Boşanma zamanı cehiz və zinət əşyaları # Birgə nikah zamanı yaranmış borc öhdəliyi

Şərhlər

 • Gülnaz hesenli 2023-01-11 19:51:49

  Salam evlənərkən alem mene bir evin bütün cehizini bütün mebel əşyaları mətbaxt mebelde içində olmaqla hər bir şey veriblər.. yoldaşımla mən o evde tek yaşayırdıq amma o ev qayınatanın adındadi..indi bosaniriq o evden mene pay düşür...? Yoldaşımla 1 körpəmiz var(1yaş 4ayliq)

  Salam. Xeyr düşmür o ev qaynatanızın ərinizin olmadığı üçün. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mahire 2023-01-14 22:07:56

  Salam Qulam bey,qarşı tərəf mediasiyaya ərizə yazmışdı boşanmaq üçün,ve bizi çağırdılar mediatorla görüşmək üçün,ama qarşı tərəfin vəkili gəlmişdi və boşanmaq istədiyini dedi,mən ama razı olmadigima baxmayaraq qarşı tərəfin vəkili dedi oğlan razı olmadığına mehkemeye getmelidir ərizə,1aydir artıq mediatorla görüşdüyümüz,qarşı tərəflə danismadigima bilmirəm erizeni vəkili gönderin mehkemeye ya yox,çünki hele mehkemedende çağırış məktubu gelmeyib,mende qorxuramki menim xeberim olmaz birden mehkeme olmağından,necə edə bilərəm ki,bilim ərizə məhkəməyə gedib ya yox,mene komek ederdiz zehmet olmasa

  Salam. Qeydiyyatda olduğunuz yerin məhkəməsinə müraciət edib sizin barədə ərizənin daxil olub-olmadığını öyrənə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gülnaz hesenli 2023-01-15 02:01:10

  Salam Evlənərkən bəyə taxılan nişan üzüyünü geriyə almaq olur..? Yoldaşıma aldığım üzüyü necə geri ala bilərəm..? Xariş edərəm bu barədə mene məlumat verəsiz...

  Salam. Bağışlanan əmlak olduğu üçün tələb edə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Kərimova 2023-01-23 21:13:36

  Salam yuxarda yazılıbki uşaq varsa boşanma zamanı ev təsərrüfatı, uşaqlara qulluq ilə məşgul oldugundan və ya digər uzurlü səbəblərə görə müstəqil qazancının olmaması arvadın ümumi əmlak üzərində hüquqa malikdir biz keçən il boşandıq yoldaşıma atası 2018 bizim nigahda olan vaxt torpaq vermişdir o bölünür?

  Dediyiniz əmlak bağışlanma yolu ilə verilibsə birgə əmlak sayılmır. Əgər ərinizə verilən əmlakı pul verib alsaydınız onda birgə əmlak sayılardı. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aysel 2023-01-26 01:26:31

  Salam. Evlilikden once qarsi teref ipoteka ile ev alib. 5 ildir evliyik bosanmaq uzreik.ne menim ne usaqlarin qeydiyyati bu evde yoxdur .bosandiqdan sonra eve her hansi iddia qaldira bilerem? Bosandiqdan sora bizi evden rahat cixara bilir?

  Salam. Ev əgər nikahdan əvvəl alınıbsa ordan sizə pay düşmür. Belə könüllü çıxmasanız gərək ki, məhkəmə qaydasında çıxarda sizi. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Murad Heybətov 2023-02-08 18:20:24

  Salam. Aile qurmamişdan qabaq adıma 6 sot torpaq var idi. Aile qurduqdan 5 il sonra ayrıldıq. Həmin vaxt mən torpağı qardaşıma hədiyyə etdim bagislardim. Yoldaşım verdi məhkəməyə ki həmin torpaqda ailəli olduğumuz vaxt yarımçıq tikili var idi onu bir yerde tikmişik. Amma həmin yarımçıq tikili dövlətdə daşınmaz əmlak üzərinə heç bir yerde qeydiyyatda yoxdu. Yeni mən Respublika üzrə adıma heçnə yoxdu. Amma yerli məhkəmə menim xeyrimə qərar versədə Apelyasiya ekspert təyin etdi həmin yarımçıq tikiliyə 30 min qiymət qoydular və bölündü 15 min kompensasiya kimi məndən tutulmağın qətnamə çıxardı. Sual: Rəsmi olaraq adıma heç bir daşınmaz üzrə əmlak olmadığı halda məhkəmə qərar verə bilərmi emlak bölünmesine? Evi tikən ustalar belə natarius qaydada yazılı ərizə verdilər ki o evi qardaşım tikib mən yox amma məhkəmə qarşı tərəfin iddiasın icra elədi. Sizin bu barədə fikrinizi bilmek isterdim çox xaiş.

  Salam. Bəli praktikada bele olur, məhkəmə birgə nikah dövrü ərzində tikilmiş əmlaka xərclənən pulu bərabər bölür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aynur İsmayilova 2023-02-21 14:16:07

  Salam Hörmətli Qulam Bəy! Biz yoldasimla ayriliriq.Ərizəni o birinci verib və məni cagiriblar mediasiya şurasina.Mən bilmirem orda ne deyecekler.Sadece getmeliyem ya yox?1 qizim var Menim 3 yaş 9 ayliq.Yoldasimin adina ev yoxdur.Masin var oda menden evvel adina kecirilib.Qaldigimiz ev qaynatamin adinadir.Bilmək isteyirem menim qizimin qeydiyyat oradir düşür ev qizima ? Bosanma prosesinde aliment teleb ederken hakim mene teleblerimin ne oldugunu sorusacaq ? Cunki men vekil tutmamisam bilmirem bunlari.Ve istemirem qizim atasini gorsun.gostermej istemirem bunlari nece teleb ede bilerem?

  Salam. Qızınız əgər qeydiyyatdadırsa onun yaşamaq hüququnu tələb edə bilərsiniz. Uşağı ataya göstərməmək kimi qərar məhkəmə qəbul edə bilməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sabir 2023-03-11 17:06:54

  Salam avukat bey! Mənim 7 övladım var . Hamısı evli . Axırıncı oglum yanımda qalırdı. Boşandıqdan sonra ölkədən getdi, 3 övladı var. Mənə qızım baxır. Mən mülkiyyətimi qızıma vermək istəyirəm. Gəlini mülkdən cıxarmaq hüququm var?

  Salam əmlak sizin adınızadırsa sağlığınızda qızınıza hədiyyə edə bilərsiniz, yoxsa rəhmətə gedəndən sonra bütün uşaqlarınız arasında bərabər şəkildə bölünəcəkdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Fredd 2023-03-13 19:19:21

  Salam,yasadigimiz ev 2 mertebelidir yuxari mertebesinde biz yashayiriq,asagida qaynanamgil ve butun mebeller,esyalar mene aiddir.evin hecbir senedi yoxdur,yeni kiminse adina deyil,heckim de qeydiyyatda deyil senedi olmadigi ucun.Ancaq bu ev yoldasim ucun yikilib.2ovladim var.bosandiqdan sonra men evden pay teleb ede bilerem? zehmet olmasa melumatlandirardiniz.

  Ev sizin birgə nikahınız ərzinəd əriniz tərəfindən tikilibsə müəyyən hissədə evə çəkilmiş xərci tələb edə bilərisniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mətanət 2023-03-14 04:13:50

  Salam Biz boşanmaq üzrəyik.30ildir evliyik Yoldaşım bir necə il qabaq nigah müqaviləsi yazdırdı ki kim nə alsa qarşı tərəf iddiaçı olmayacaq. Bu müqavilədən qabaq birgə yaşayış dövründə yoldaşım dostuna borc pul vermişdi Pul hissə hissə qaytarılır yoldaşıma amma mənə vermir Əmlak bölgüsü olarsa həmin borc pula iddiaçı ola bilərəmmi? Təşəkkürlər

  Sübut eləsəniz ola bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elvin Hesenov 2023-03-19 22:00:49

  Salam hervaxtniz xeyir olsun.Bagsdyin narahat edrem bir soz sorusub melumat almag isderdim sizden.Bosanmisam 1 ovladim var.Yasadgim ev heyat evidir.torpagin senadi var amma.ev kupcasi yoxdur.torpag menim admadir.coxdan tikili evdir nigahdan qabag olub.torpag boluna biler 2 yera xayis edrem melumat verardiz Coxsagolun.

  Salam. Xeyr, bu hadla bölünə bilməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mirzeyeva Mehriban 2023-04-01 13:02:23

  Salam men 20 ildi evliyem yoldasim meni aldadir men bosanmag isdeyirem.bizim birge evimiz var yoldasimin adinadi.men bosansam mene evden pay dusecey?

  Əgər ev evlilik dövrünüzdə alınıbsa onda bölünə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aytəkin 2023-04-03 01:07:08

  Salam. 12 ildir evliyəm və boşanmaq üzrəyəm. 2 övladım var. Evlənən zaman bina evində yaşayırdıq sonra oranı satıb həyət rvi tikdirib köçdük. Evin sənədi tam deyildi. İndi yoldaşımın adına çıxarış alınacaq ama mən və uşaqlar o evdə qeydiyyatda deyilik. Qeydiyyatsız boşanma olsa mənə və uşaqlara yaşamaü hüququ düşürmü? Və yoldaşım bu müddət ərzində topaz (qumar) oyunlarına hədsiz çox pul uduzub və zina edir. Evə heçbir xeyri yoxdu özüm minimum əmək haqqı ilə uşaqlara baxıram. Bütün bunlardan istifadə edərək evdə yaşamaq hüququ ilə birgə digər kompensasiya iddia edə bilərəmmi? Yoldaşım özü də dövlət işində işləyir.

  Aliment tələb edə bilərsiniz, bir də ki evin 50%-ni tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nadir Qafarov 2023-04-08 03:26:58

  Salam. Menim adima olan torpaq sahesini yoldasimin notarial raziligi esasinda atama bagishlamisham evli oldugum muddet erzinde. Boshandiqdan sonra hemin torpaq bolune bilermi?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • arzu rzayeva 2023-04-08 15:15:15

  Salam. 36 ildir evliyik indi bowaniriq ve iki evladimiz var, evlidirler oz evlerinde yawaayirlar ama qeydiyatlari bizdedir.Bowabnma zamani ev 4 yere bolunur yoxsa uwaqlara ev duwmur?ev birge nigah zamani alinib ve yoldawimin adindadir.

  Uşaqlara ev düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aynur 2023-04-13 14:51:00

  Salam Biz yoldaşımla bosanırıq. 4 yaşında qizimiz var.Yoldasim özü gedib ərizə verib.Qaldigimiz ev qaynatamin adinadir.. Mənimdə oz anamgilde qalmaga yer yoxdu.Bilmək istəyirəm mənə qaynatamin adina olan yoldasimla qaldigimiz evden orda qalmaq hüququ düşür?

  Məhkəməyə müraciət etsəniz uşağınıza yaşayış hüququ əldə edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şəlal Əliyeva 2023-04-13 21:48:32

  Salam. Bacım boşanır evin kiçik qızı olduğu üçün anamın yanıda qalır ailə qurduqdan sonra indi boşanır əri ev davası çəkir bu nə qədər doğrudur anam bacımı vərisə kimi qeyd etdirib evin sənədidə indi ərinə pay düşəcək ya yox təşəkkür edirəm öncədən

  Xeyr pay düşmür bu halda. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Murad 2023-04-14 12:29:44

  Salam, mənim bankda pulum var, amma pulu evlənməmişdən əvvəl qazanmışam. sonradan banka qoydum. İndiki halda boşansaq puldan pay tələb edilə bilər? həmçinin adıma maşın var? amma pulunu evli olmamışdan əvvəl qazanmışam ,yarısını da valideynlərim verib. bəs bu halda qarşı tərəf boşandıqda maşından iddia qaldıra bilər?

  Bəli iddia qaldıra bilər, siz dediyiniz halları isə özünüz məhkəmədə sübut etməlisiniz əgər istəmirsinizsə pay vermək. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xanim 2023-04-14 18:51:15

  Salam Qulam bey.Meni yoldaşım boşanmağa verib heç bir səbəb olmadan işimiz mehkemededir.Men razı olmadığıma mehkeme bize 3ay müddet verib,ama qarşı tərəf menim hüquqlarimi hece saydığı üçün mənim həyatımı məhv etdiyi üçün üzür isteyirem sözüme göre qızlıq haqqıma göre təzminat tələb etmək istəyirəm..Mümkündürmü ele bir şey.Onceden sağolun.

  Xeyr, mümkün deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ramin 2023-04-29 22:17:56

  Salam Qulam bey bowanma Zaman yeni nigahin pozulmasi Zamani hemen proses zamani emlak bolgusu ve alment teleb oluna biler

  Aliment tələb oluna bilr, əmlak bölgüsü ayrı iddiadır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ruslan 2023-05-14 22:30:24

  Salam.Yoldasimla ayrilmisig ve butun cehizleri ozlerine qaytarmiwig ve qizillar yoldasimdadi.Lakin onlar iddia edirki qizillar onlarda deyil mendedi.Ve menden yeniden qizil isteyirler.Biz ayri evde yawayirdig,indi ise menim ata evimde olan mebelleride isteyirler.Lakin onlar toydan evvel alinib ve atam ozleri ucun alib menim ucun yox.Menden nese ala bilerler?

 • Aynur Yunusova 2023-05-17 16:05:56

  Salam . Nigah pozulması üçün məhkəmənin təyin etdiyi vaxt qarşı tərəfdə çıxış edib hemin proses zamanı əmlak bölgüsü iddiası qaldıra bilər? Və hər iki tərəf boşanmağa razıdırsa məhkəmə əmlak bölgüsü iddiasına görə boşanma prossesi 2 həftə uzadıla bilər?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Teymur 2023-05-19 17:15:33

  Salam. Ev Qayınananın adınadırsa, və evdə boşanma üzrə olan ər arvadın hər ikisi, və onların 18 yaşdan kiçik 3 qız uşağı qeydiyyatdadırsa, boşanma zamanı ev məsələsi necə olur.

  Ev bölünmür çünkü 3-cü şəxsə məxsusdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Hesen 2023-05-19 17:53:35

  Salam. Nigahda oldugumuz muddetde masin almisdim, sadece men isleyirdim, ele nigah vaxtida onu satmisam artiq. Indi bosanma vaxti qarsi teref her hansi iddia qaldira biler mi satilmis masinla bagli? Bir de yoldasima tehsil almasi ucun az olmayan mebleq de pul vermisem, oxutmusam, onu iddia qaldirib oxumasi ucun xerclediyim pulu geri alabilerem? Tesekkur.

  Hər iki sualınızın cavabı xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aygun Allahverdiyeva 2023-05-20 11:47:12

  Salam. Üzr istəyirəm narahat etdiyim üçün. Biz 2022 dekabr boşanmısıq. 2 azyaşlı övladım var və hər ikisi mənimlə qalır məhkəmə ilə təbii ki. Keçmiş yoldaşım əmlakın bölünməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Əmlak dedikdə nigah dövründə torpaq alınıb ev tikmişik, lakin torpağın sənədi var evin heç bir sənədi yoxdur. Məhkəmə iclası oldu ,evin sənədi olmadığından torpağa aid olan butun sənədləri Ədliyyə Nazirliyinə göndərəcəklərini bildirdilər. Sizə sualım bu ev necə bölünəcək? Çinki yalnız torpaq keçmiş yoldaşımın adınadır və evladlarım da mənim qeydiyyatda olduğum ünvanda qeydiyyatdadırlar. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

  Belə olan halda adətən əmlakın tikilməsi üçün sərf edilən pul nəzərə alınaraq tərəflər arasında bölnür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nazim 2023-05-21 19:52:35

  Salam hörmətli vəkil, Sizə belə bir müraciətim var , mən yoldaşımla 15 il nigahda olmuşam. Hazırda boşanma uzrəyik buna səbəb yoldaşımın mənə xəyanət etməsidir, bununla bağlı əlimdə sübutlarım var. Bunları məhkəməyə təqdim edəcəyəm. Mən 3 qiz uşağımin gələcək həyatının korlanmaması üçün uşaqları anasından ala bilərəmmi? Ondan alement tələb edə bilərəmmi? Yoldaşım heç bir yerde işləmir. Daha sonra bizim Bakıda söküntüyə getməkdə olan 2 otaqlı menzilimize görə tikinti şirkəti tərəfindən konpenssaiya veriləcəyi nəzərdə tutulur, Bu kompensasiya ailə tərkibinin sayına görə bölünəcək yoxsa necə? Mən yoldaşıma yaxşı baxmışam, lakin onun məni və 3 azyaşlı usaqlarini nəzərə almadan mənə xəyanət etməsini qəbul edə bilmirəm. Onu hər şeydən mərhum etmək istəyirəm. Daha sonra qeyd edim ki, rayonda vaxtı ilə atama məxsus ev və torpaq sahəsi bağişlama yolu ilə 2016 ci ildə mənə verilmişdir. Rayonda olan evimiz köhne olduğu üçün atam tərəfindən mənə bağişlanmiş həmin torpaqda və köhnə evin yanında yoldaşımla nigahda olduğum müddətdə 2020- ildə öz vəsaitim hesabına ev tikmişəm lakin heç bir təmir işi aparmamisdir. Müraciətim uzun olmasına görə Sizdən əvvəlcədən üzr istiyirem. Xahiş edirəm qeydlərimi ayrı-ayrılıqda cavablandirasiniz. Əvvəlcədən çox sağ olun

  Xəyanət uşaqların 100% sizin yanınızda qalması üçün əsas deyil. Bu halda məhkəmə tərəflərin maddi və psixoloji vəziyyətini, uşaqların yaşını nəzərə alaraq onların kimin yanında qalmasını müəyyən edəcəkdir. Kompensasiya evin sahibinə verilir, lakin evin sökülməsi üçün də evdəkilərin razılığı tələb oluna bilinər. Rayondakı evlə bağlı çəkilmiş xərcin yarısını yoldaşınız məhkəmə vasitəsi ilə sizdən tələb edə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nərmin 2023-05-25 16:38:34

  Salam.10 ildir evliyem 2 ovladim var.Yoldasim xeyanet edib diye bosanmaq isteyirem.Hal hazirda ayri yasayiriq.Yoldasimin adina nigah dovrunde alinmis evde yasayirdiq.Hal hazirda yoldasim orada tek yasayir.Men bosanma erizesini yazmamis o evi satsa emlak bölgüsüne düsmeyecek ev?Yeni icinde menim cehizlerimle de birge satsa men esyalar ve ev ucun hecne iddea edü bilmerem?

  O evi sizin icazəniz olmadan sata bilməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • zümrüd 2023-05-29 11:48:31

  Salam Boşanma zamanı ipotekada olan ev necə bölünür? Ödənişin bitməsinə 5 il var Ev mənim adımadır 2 övladım var- biri az yaşlıdır Təşəkkür edirəm

  Evin dəyərinin hər iki şəxs tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə qəbul edilə bilər və bununla bağlı kredit müqaviləsinə müvafiq qeydlə oluna bilinər. 2-ci variantda isə bir tərəf digər tərəfə indiyə qədər ödənilən pulun yarısını ödəyir və ev ona qalır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Etibar 2023-06-01 09:55:19

  Salam hormetli vekil. Bir sualim olacaq, bosanan zaman usaqlarin kimde qalacaqlarini yaşa göre ne vaxtdan seçmek hüququ verilir? Xahis edirem etrafli yaza bilersiz? Huquqi baximdan mutleq neçe yaşa qeder kimde qalabilerse ve s. Evvelceden tesekkurler.

  Uşaq 10 yaşdan yuxarıdırsa onun mövqeyi məhkəmə tərəfindən nəzəra alınmalıdır qərar qəbul edilərkən, 7 yaşından 10 yaşına qədər isə nəzərə alına bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Lale 2023-06-02 12:19:28

  Salam . Hörmətli vəkil. Mənim sualım budur ki , 15 illik evliyik yoldaşım icki icir ,merc oyunları oynayır eve usaq baxmır ciddi səkildə tehdid və hədə qorxu ilə mənən pul alır və sonra danır . Evdə ədəbsiz danısıq və təgqirli davranıslar və fiziki və çənəvi zorakılıq edir, bunun ücün bosanmaq isteyirem ancaq mənə həddə qorxu qəlir ki , seni öldürərəm mənən ev istəsən . Mənim sualım ev yoldasımın adına birge evlilik dovrundə alınıb ancaq təmiru mən etmisəm . Ev alınan zaman yoldaşımın anası ona pul verib .bu ev satılsa bizə usaqımla pay düsürmü ?

  Sizə müraciət edib evin üzərində hüquqlarınızı qeydiyyata ala bilərsiniz, birgə nikah dövrü ərzində alınan əmlakdırsa onun 50% sizə məxsus ola bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-04 20:26:15

  Salam hörmətli Qulam bəy.Sizə belə sualım var.İşimiz boşanmaya doğru gedir yoldaşım terefden.qaldiğimiz ev nigahimizdan qabaq idi yeniki nigaha girəndə almamışıq.sənədi demək olarki yoxdur sadəcə propiskadir.evidə, ev demək olarsa bir otaq bir hamami var atam bizə verib.uşaqlarda yoldaşımda hamımız burda propiskadayiq.Yoldaşim remontuna pul götürüb mən isə təmir eləmişəm.bu eve mənim yoldaşım iddia ve ya aramızda bölünə bilər.əvvəlcədən təşəkkür edirəm

  Ən azı təmirin pulu tələb edilə bilinər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-04 20:27:20

  Birdəki məni ayin 13 meditasiyaya devet göndəriblər.orda nə baş verecek

  Mediator çalışacaq ki sizi barışdırsın. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-04 20:40:26

  Salam bir sualimda var bizdə maşin var və mənim adama generalni etibarnamə var və maşin kreditlə yoldaşımın adina götürülüb nigah vaxti mən o maşini sata bilərəm yoxsa yoldaşım ordan iddia edib mənnən maşin tələb edəbilər

 • Şahin 2023-06-04 20:52:44

  Kredit götürüb yoldaşım maşini almışıq.maşin bankda deyil sadece puldur.mən maşinist satabilırəm yoldaşımın icazəsi olmasa belə və maşina nese teleb edebilər

  Sata bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-05 07:31:54

  Salam Qulam bəy .birdəki uşaqlara bizim evdən nese teleb ede bilər qadin.yuxaridaki suallardandi. Və birdə hər iki tərəf gəlməlidir məcburi mediatora.

  Xeyr uşaqlar siz sağ olarkən heçnə tələb edə bilməzlər. Mediatorda iştirak məcburi deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ismayil Ismayilov 2023-06-05 15:28:38

  Salam. Biz bosanmisiq. 2 usagimiz var. Usaqlardan biri menim yanimda qalir biri anasinin. evimiz nənəmin adinadir. İndi qarsi teref iddia qaldirib ki evin bir otagini bize vermelisiniz eks halda kiraye pulu odemelisiz. yasamq ucun otaq verilmelidirmi? evvelceden tesekkurumubildirirem.

  Nənənizin evidirsə xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-06 07:34:10

  Salam Qulam bey yoldaşım ve uşaqlar evdə propiskadilar men evi sata bilərəm.ve nece.birdə ev plana düşsə bölünməlidir

  Qeydiyyatdadırsa yoldaşınızın razılığı olmadan və ya onu qeydiyyatdan çıxartmadan mənzili sata bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gulustan 2023-06-06 11:05:36

  Salam, Ev qadin terefinden nikahdan 2 ay evvel dovlet ipotekasi ile alinib ve ilkin odenisi edib. Qadinin ozu muraciet edib goturub nikahdan evvel ipotekaya, amma odenisleri aybaay 8 il odemeye davam edecek. 2 ay sonrada evlenibler. Eger gelecekde bosanma hali olarsa bu evden qarsi terefe her hansi pay dusurmu ? Eger pay dusurse evin aybaay odenisleri qizin atasinin kartindan odenildiyi gosterilerse mehkemede yene de pay dusurmu ? qizin atasi odeyib aybaay ve oz kart hesabindan odeyib butun ayliqlari.

  İpoteka dövrü ərzində ödənilən pulun yarısını digər tərəf tələb edə bilər bu halda. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ismayil Ismayilov 2023-06-06 13:49:40

  Salam Quam bey. Ev nenemin adina olsada nenem rehmete gedib ve bildirmek isteyirem ki kecmis heyat yoldasim qeydiyyat olaraq nenemin adina olan unvandadir. bele oldugu halda kecmis heyat yoldasima bir otaq dusurmu. yasamaq ucun otaq isteyib ve mediasiyaya yazili muraciet edib.

  Əgər ora gəlin köçübsə uşaq da orda anadan olubsa və qadının uşaqla birgə yaşamağa digər yeri yoxdursa onda ola bilsin ki, məhkəmə qadının uşaqla birlikdə yaşamaq hüququnu tanıdı evin nənənizin adına olmasına baxmayaraq. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Bağırova 2023-06-07 00:25:02

  Salam bağışlayın gec saatda yazdığıma görə amma çarəsiz qalmışam.Oğlum 9 ay evlilikdən sonra boşandı.Uşaqları yoxdu.Hər nə alınıbsa qızıllarda daxil aparıb.Gəlib mebel və cehizlərində aparıb.Bizdə heç nə tələb etmədik.Sabah məhkəməyə çağırıblar qazanının birini tapammıyıb(10 man.) Görürəm ki inatlaşırlar.Toydan qabaq yoldaşım bankdan kredit götürüb qızılları gedib almışdıq.Öyrəndiyimə görə evliliyin ili tamam deyilsə və uşaq yoxdursa qızılı məhkəməyə verib ala bilərəm nə dərəcədə doğrudur? Qızılları biz almışdıq oğlum deyil.Üzr istəyirəm baş ağrısina görə amma nə qədər tez cavablasanız minnətdar olaram.Sağ olun.

  Xeyr, qızılları tələb edə bilmərsiniz, ona görə ki qızılları hədiyyə etmisiniz artıq. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-07 12:50:08

  Salam Qulam bəy bəs boşandıqdan sora nə qədər qeydiyatda qalabilərlər?

 • Gulustan 2023-06-08 10:13:52

  Salam, Ev qadin terefinden nikahdan 2 ay evvel dovlet ipotekasi ile alinib ve ilkin odenisi edib. Qadinin ozu muraciet edib goturub nikahdan evvel ipotekaya, amma odenisleri aybaay 8 il odemeye davam edecek. 2 ay sonrada evlenibler. Eger gelecekde bosanma hali olarsa bu evden qarsi terefe her hansi pay dusurmu ? Eger pay dusurse evin aybaay odenisleri qizin atasinin kartindan odenildiyi gosterilerse mehkemede yene de pay dusurmu ? qizin atasi odeyib aybaay ve oz kart hesabindan odeyib butun ayliqlari. İpoteka dövrü ərzində ödənilən pulun yarısını digər tərəf tələb edə bilər bu halda. Vəkil Qulam İsmayılzadə Yeni - bu mesajimi cavablamisdiniz. bir sualim varki eger teleb etse hemin mebleglerin yarisini geri ala bilermi ? hemin odenislerin atamin kart hesabindan odenilmesinin bir ehemiyyeti olmayacaq ? veya basqa cur atam resmi formada gedib nece odeye bilerki teleb etse bir sey elde ede bilmesin.

  Atanızın kartından ödənilib ödənilməməsinin fərqi yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Samir.Mecidov 2023-06-09 13:27:18

  Salam.er arvad 4 ildi boşanıb.2 uşağ var 18 yaşa qədər.qaynatanin adına evdə yaşayıblar evlilik vaxtı.qaynata rəhmətə gedib qaynana sağdır .boşanan qadının o evdən nəsə tələb eləməyə haqqı var? öncədən təşəkkür

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Pervane Nesirzade 2023-06-11 15:59:13

  Salam yoldasimla evlendikden sonra evin remontunu bir cox islerini men isleyim etmisem bosandiqdan sonra bu evden usaqlarima pay dusurmu qeyd edimki bu evde qeydiyyatdayam ev qaynansmin adinadir.birde yoldasimin adinda kredit vardi 8000 men ozum basqa bankdan goturub adindaki krediti bagladim bir sertleki o ozu odeyecdk bosandiqdan sonra odemese men bu halda nece ede bilerem krediti veren sexs bunlarin herbirine şahiddir komeklik edin zehmet olmasa

  Qaynananızın evindən qaynananız sağ ikən nə sizə nə də ki sizin uşaqlara heç bir pay düşmür. Birgə nikah dövrü ərzində krdit götürmüsünüzsə həmin kreditin bir hissəsinin ödənilməsini keçmiş ərinizdən tələb edə bilərsiniz məhkəmə qaydasında. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-11 17:22:20

  Salam Qulam bəy bəs böşandiqdan sonra qadin və ya uşaqlar nə qədər evde qeydiyatda qala bilər.

  Burda hər hansı bir müddət yoxdur, çıxana qədər qala bilərlər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-11 19:34:26

  Birdə boşanfiqdan sonra ata nece defe ve nece saat pz övladlarini görə bilər?

  Görüşü məhkəmə təyin edir atanın iddia ərizəsinə əsasən. Adətən ən azı həftədə 2 dəfə olur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-12 07:26:25

  Salam Qulam bəy bir sualimda var ata uşaqlarla göruşəndə mənim uşaqlarim rayondadir mın getməliyəm rayona yoxsaki onlar uşaqlari gətirməlidir şəhırəki mənimlə görüşməyə uşaqlari

  Əgər görüş yeri müəyyən edilməyibsə ananın ixtayarı var uşaqlarla görüşü uşaqların olduğu yer üzrə təmin etsin. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Bəhruz Fərzəli 2023-06-12 19:01:19

  Salam hörmətli vəkil, biz nikahda olarkən 6 ildir əmək haqqımı almırdım . Yığılıb 15 min manat oldu. İndi yoldaşımla ayrılmaq üzrəyik. O məbləğdən ona pul çatirmı? Və çatırsa ,nə qədər?

  Birgə nikah dövrü ərzində əldə edilən əmlakların iki yerə bölünməsi haqqında tələb qaldırıla bilinər yoldaşınız tərəfindən. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Leyla 2023-06-13 09:33:31

  Salam, qizim boşanır.oğlanin atasi zəng vurubki gəlin evi boşaldın.bilmək istəyirdim ki məhkəmə qərarı olmadan mən məcburam mi cehizi çixartmaga yoxsa necə

  Adətən tərəf gəlib götürməyəndə cehizini ər məhkəməyə müraciət edə bilər ki ev boşaldılsın, onda da cehizlərin taleyi pis ola bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şahin 2023-06-13 19:53:27

  Salam Qulam bəy əgər ata bakidadirsa və rayona gedib gələ bilmirsə uşaqlarini görməyə həm vaxt həmdə maliyə cəhətdən ata nə edə bilər

  Bu qanunla tənzimlənmir, həm də hüquqi sual deyil ona görə mən cavab verə bilmərəm. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • melnur 2023-06-16 14:32:09

  Hörmətli Qulam Müəllim. Əgər arvad ərindən boşanırsa və himayəsində 2 uşağı varsa onda əmlak bölgüsü üzrə 1/3- hissə pay necə düşə bilər? Əslində ər və arvada 1/2 hissəsi düşməli deyilmi? Hansı hallarda ərə bölünən əmlakın 1/3 hissəsi qədər pay düşür? 1/3 dedikdə əgər tutaq ki əmlak məhkəmə qərarından sonra satışa çıxarılırsa və 60 000 AZN satılırsa onda ərə 20 000 AZN düşür?Zəhmət olmasa payların bölgüsünə dair sualımı cavablandırardınız.Əvvəlcədən dərin təşəkkürümü bilidirirəm.

  Ümumi birgə əmlak yalnız 2 yerə bölünə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Samire Huseynova 2023-06-19 12:25:14

  Salam men bosanma uzreyem ve evlenmeden evvel masin almisam ve oz adimadir bu veziyyetde qarsi terefe bundan pay duse biler?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Tural eliyev 2023-06-20 17:48:50

  Salam bowanma zamani kredite alinan ewya kime qalir?

  Əşyanın sahibinə. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Firuze Serifzade 2023-06-20 18:23:59

  Salam, evlilikden once ipoteka ile qardasim ucun ev menim adima ev goturmusem. Bu evin pulunu aydaay qardasim odeyir. Resmi is yeri olmadigi ucun menim adima goturub. lakin hele 10 il evin odenisleri odenilmeye davam edilecekdir. Men evlendiyim zaman evlendiyim adamin bu evde haqq sahibi olmasini ve evlelik doneminde odenilen pullarda haqq sahibi olmasini istemirem. Cunki bu ev menim adima ipoteka ile goturulse de qardasimindi ve odenisleri de aybaay o odeyir. Men hansi tedbiri gormeliyemki onceden evlendiyim insanin bu evde haqq sahibi olmasi ? Nece bir tedbir gore bilerem onceden ? Cox xahis edirem mene komek edin.... Odenisleri onsuzda qardasim oz kartindan odeyir. Bu kifayetdirmi ? Eger kifayet deyilse basqa ne ede bilerem ? Notarial ve ya resmi qaydada aybaay qardasimin oz budcesinden basqa cur odemesinin bir yolu varmi ? Cox narahatam qardasimin evi sonra problem olar cunki onun da oz ailesi var. Cox xahis edirem mene komek edin, bir yol gosterin mene men ne ede bilerem ? Nece odenis olunmalidirki qardasimin her ay odemesi sonra problem olmasin.

  Evlilikdən əvəəl ərinizlə nikah müqaviləsi bağlayın və həmin müqavilədə bu şərti qeyd edin. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Tural eliyev 2023-06-21 00:44:38

  Kreditle goturulen ewya kredit kimin adinadirsa ona qalir ya nece? Kredite goturulmuw ewya erin adinadir lakin ondan qadin istifade edir hemin ewya kime qalir meselen telefon?

  Hədiyyə edilibsə hədiyyə verilən şəxsə qalır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mehemme 2023-06-29 13:12:44

  Salam boşanmadan sonra mülki iddia qaldirmaq ucun hamsi senedler lazmdir

  Ümumi verilən sənədlərdən yanaşı hansı mülkün bölünməsinə dair iddia qaldırılırsa o mülkə dair sənədlər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gulcin huseynova 2023-07-01 04:09:34

  Salam, xais edirem cavablayasiz.evlendikden sonra yoldasimla birlikde ipotekaya ev almisiq ev yoldasimin adinadir, amma men de birge borclanan kimi senedde adim var, bosaniriq yoldasim evi diger aile uzvunun adina kecirse ev mehkeme qerari ile yari bolune biler? Qeyd edimki 3 ayliq korpem var.

  İlk onca onu qeyed edim ki uşağın 1 yaşına qədər siz istəməsəniz yoldaşınız sizinlə boşana bilməz. Daha sonra qeyd edim ki, ipoteka müqaviləsi yalnız sizin razılığınız olduğu təqdirdə başqa şəxsin adına keçirilə bilinər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gulcin huseynova 2023-07-01 21:43:24

  Tesekkur edirem cavablandirdiginiz ucun, bir sualim daha olacaq birge nigah dovrunde yoldasimla aldigimiz 2 otagli evdir mehkeme onu usagla mene vere biler? Yeni emlak nolunmesin tek usaqla mene verilsin. Bunun ucun hansi esaslar var? Islediyim bir gunden menim pulumu xercleyib indi m3n usaga gore mezuniyyetdeyem mene pul vermir usaga 2 gundu yemey almir. Bu kimi esaslar var

  Xeyr, tək sizə verilmir çünki mənzil ikinizə də məxsusdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elnur dibirov 2023-07-05 18:42:40

  Salam biz bosanma erefesindeyik ev menim atamdan vereselikle mene qalib iki ovladimiz var menden ev teleb olunur onuda deyimki ev torpaq helede vefat eden atamin adindadir yani kohne sovet ev pasportunda men evden pay vermeye bileremmi

  Bu evdən pay düşmür yoldaşınıza. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elmira Muradova 2023-07-09 13:42:00

  salam menim iki usagim var.Qiz ve oglan Biz evi alandan sonra evlenmisik.ev yoldasimin adinadi .Evi alan zaman Menim adimi qeydiyyata almayib .Mene ve usaqlarima o evden pay dusur evden elave masini ve torpagi var adina

  Evlilik dövrü ərzində alınan bütün əmlaklardan sizə pay düşür, amma uşaqlara yox. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elmira Muradova 2023-07-09 22:01:21

  Axsaminiz xeyir Qulam muellim.Men bilmek isteyirem ki yoldasimla bosandiqdan sonra mene evden torpaqdan pay düşürmü.bosansaq iki usaqda mende qalacaq. Yoldasim deyirki seni eve qeydiyyata salmamisam sene hecne düsmeyecek

 • Elnarə Mustafayeva 2023-07-10 10:20:43

  Salam.Men birşey soruşmaq istəyirəm.Ailə qurulan müddətdə maşın alının,sonra oğlanın anasının adına keçirilib.Boşanma zamanı o maşın əmlak bölgüsünə düşürmü?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Memmed 2023-07-10 22:09:34

  Salam Qulam muellim, nigah dovrunde banka pul emaneti qoyulub,daha sonra cixarilib. Indi heckimin adina emanet yoxdur. Sonradan bosanma zamani kecmis emanet bolguye duse biler mi?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Abbasova Ramila 2023-07-11 20:40:40

  Salam. Qulam muellim Menim cehizimi qaynenem evden cixarib o evde qeydiyyatdaym .Qaynenemin ixtiyari catirmi cehizimi cixarmaqa .?

  Öz evidirsə bəli. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Memmem 2023-07-14 13:21:39

  Salam Qulam muellim. Nece elemek olar ki nigah dovrunde(artiq nigah baglanib deyek) , elde edilen emlak(ev, masin ve s.) her kesin oz mulkiyyeti sayilsin. Ortaq emlak sayilmasin, belece de bosananda hec bir teref iddia qaldirmasin. Qaldira bilmesin... Xahis edirem meslehet vererdiz. Yolu nedir?

  Nikah müqaviləsi bağlayın və orda bunu qeyd edin. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sahin 2023-07-15 11:41:12

  Salam hervaxtnz xeyir ayrlmaq üzreyik nigahdan 2 ay evvel mene bagşlanmiş çixarişli torpaq sahesini anamn adna bagşladim tikilide var nigahdan qabaq olub bölgü ola bilermi

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Memmed 2023-07-16 13:05:29

  Salam Qulam muellim, nigah muqavilesi nece baglanir? Hara muraciet elemek lazimdi onuncun? Bir de, o sened hecbir subhesiz butun nigah dovrune aid olacaqdir da, herhansi istisna olabiler mi?

  Nikah müqaviləsi hər hansı bir hüquqşunas və ya vəkil tərəfindən tərtib olunur notariat kontorunda bağlanır, müqavilənin şərtləri tərəflərin istəyinə uyğun olaraq tərtib edilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Memmed 2023-07-16 13:25:44

  Bir de, eger emlak sahibi vefat etse, arvad huquqi varis sayilir(nezere alsaq ki, nigah muqavilesi ile emlaklar birge sayilmir artiq), xahis edirem cavablandirardiz ayri ayri.

  Bəli varis sayılır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şoyubova Aygun 2023-07-22 23:03:48

  Salam hormetli Vekil.Nikah muddetinde ev alinib qaynanamin adina.Yalniz men ve oglum hemin evin qeydiyyatindayiq.Indi bosanma zamani bize bu evde yasamaq huququ verile bilermi?.Birdeki o evde mene o huquq dusurse,ve o huquq mene dusmesin deye onlar evi qaynanami adindan cixarib basqasini adina kecire bilerlermi?

  Əgər həmin evə gəlin köçnüsünüzsə və boşanma anına qədər öz yetkinlik yaşına çatmaya uşaqınızla orda yaşamışınızsa onda həmin evdə yaşamaq hüququnu tələb edə bilərsiniz. Lakin həmin evdən nə sizə, nə də ki uşağınıza heç bir pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ləman 2023-07-23 12:00:28

  Salam vəkil ev hekimin adina deyil ev havadadir sadəcə qaz işiq qaynanamin adinadir mən o evdən haqqimi tələb edə bilərəm ?

  Əgər evi faktiki olaraq əriniz alıb və ya sizin birgə nikahlnız dövrü ərzində inşa edibsə onda çəkilən xərcələrin yarısını sizə ödənilməsi haqqında qətnamə çıxarılmasını məhkəmədən xahiş edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sənan sixəli 2023-07-24 00:28:49

  Salam Qulam müəllim sizə bir sualım var mənim qardaşımın yoldaşı durduğu yerdə heç bir səbəb olmadan uşaqları götürüb gedir dedesinin evinə bacısıynan birləşib bizi boşanmaynan hədələyir deyir mən ne deyirəmsə o. Olmalıdı səbəbsiz yerə bosanirsa uşaqın biri qardaşımda qala bilər birinin 4 yaşı var birinin bir yaşı xayiş eliyirəm sualıma cavab yazasınız

  Hər bir halda uşaqlar çox kiçik olduğu üçün boşanma olsa çox güman ki anaları ilə qalacaqlar. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rewad 2023-07-25 21:14:34

  Salam her vaxtiniz xeyir olsun men 2022 oktyabr ayinda bowanma erizesi verdim 2022 ci il noyabr ayinin 16 birinci mehkeme oldu heyat yoldawim mehkemeye gelmedi sonra dekabr ayinin 12si 2022 ci il ikinci mehkeme oldu vekil geldi neyse uwaglari istedi birde nigah dovrunde aldigim lada mawinini halbu ki o mawinj men salafan 9000 azn almiwam qarwi teref 10000 azn yazib .2023 cu il mawinin matoru dagildi hemde ozumun 4000 azn borcum var idi mawinj o veziyetde 5000 azn satdim 4000azn borcumu verdim 1000 azn de lazim olan yere xercledim men mawinj satdigim ikinci wexs kecirdib mawinj oz adina nomre deyiwilib texpasport deyiwilib sonra ikinci alan wexs bawqa yeni 3 cu adama satib hemen 3 cu wexs nomreni deyiwib texpaspotuda deyiwib bu hadiseden 5 ay kecib hemen 3 cu wexse mehkeme terefden hebs gelib bu ne qeder dogrudur sonar menden 2de1mawina aid pay isteyir hemen 2de1 mawinin aldigim qiymete aiddir yoxsa satgim qiymete

  1\2 hissə ümumi maşına aiddir, yəni belə olan halda texpasport həm arvadın həm də ki əri adına olur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gulustan Huseynova 2023-07-31 19:51:25

  Salam mən boşanma ərəfəsindəyem.Amma boşanma yekunlaşmayib.Yoldasim deyir maşını başqasinin adına keçirəcem məne ondan pay düşməyə Bele şey ola bilər?

  Ola bilər, gərək üstünə düşəsiniz avtomobilin üzərinə həbs qoyulmasına nail olasınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Samirə 2023-08-01 10:04:02

  Salam.Yoldasimla 2018de bosanmisdiq mulkiyeti bolunmesi oldu evin 2/5 hissesi yoldasim 3/5 hissesi mene dusdu 2 usagimiz var menim himagemde qaldilar bosanmadan sonra.2019cu ilde ise yoldasim oz payini resmi olaraq usaqlarina bagisladi.lakin biz 2021ci ilde barisdiq ve yeniden resmi nigaha girdik.sualim budurki indi bu evi biz sata bilerik?usaqlar 18 yasina catmamis.ve evi umumiyetle yoldasim menim icazem olsa bele sata bilermi?

  Əgər evin müəyyən hissəsi uşaqlardadırsa onda satmaq üçün gərək icra hakimiyyətindən icazə alasınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Qasımov İsrafil 2023-08-04 22:03:51

  Salam,bir insan başqasının evinde 15 il yaşıyıb qaz işıq pulu verirse, ona orada yaşanaq hüququ verilə bilərmi?ev kupçasızdır heyatyanı sahə mənim adimadır və 2002 ci ildə çixarışda evin və xırda tikililırin qaraj,baseyn, ve sayra tiklıler qeyd olunub

  Xeyr, komunla ödənişləri ödəmək mülkiyyət hüququnun əmələ gəlməsi üçün əsas deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Laye Esgerova 2023-08-05 15:17:22

  Salam hormetli vekil. Yoldasimla bosaniriq. Ev qaynanamin adinadi. Nigahdan sora tikilib ev. Mende evin temirine komeklik etmisem. Ziynet esyalarimi satib qoymusam eve. Birge nigahimiz dovrunde masin alinib kecirib dostunun adina. 1 qizim var. Mene evden masindan pay dusecek mi? Ve ya yasamaq huququ verilirmi?

  Əgər ev və maşın digər şəxslərin adınadırsa onda sizə pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nuranə İsmatılova 2023-08-06 01:19:37

  Salam cenab vekil.menim yoldasim iyulun3ü bosanma ilə bagli mediatora müraciet edib 5i günü mene mektub gelib ilkin mediasiya prosesi ilə bagli.Valideynlərim meditorla görüsüb lakin qarsi terefden hec kimse gelmiyib.Ancaq israrla boganmaq istediyini bildirir.Mediator ərizə yazmalı oldugunu deyir məhkəmeye lakin yazmir.Artiq mediasiya prosesinden 1 ay kecib.Mediatorda biz onu erizə yazmaga məcbur ede bilmerik deyir.Mən özüm erizə yazsam bosanma prosesi baglana bilermi?hemcinin menim bütün cehiz esyalarim hemin evdedir zinet esyalarimi da yoldasim lombarda qoyub.Mənim onlari tələb etməyə haqqim varmi.Cehizlərim acilmiyib hec bir sey istifade olunmuyub cemi 50 gun yoldasimla yasamisam.

  Boşanma ilə bağlı iddianı siz də qaldıra bilərsiniz. Bəli həm cehiz həm də ki qızıllarınızı tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Samir Rzayev 2023-08-06 11:01:18

  Salam Demeli boshanma olub artiq 6 aydir. Qiz evi cehizleri iki otaqli evden cixarmir.Iki otaqli evi saxlanc kimi istifadə edirler. Buna gore mehkeme qarşı terefe nese iddia qaldira biler. Ev valideynlərimin adindadir. Qizin ve ushaqin o evde qeydiyyati yoxdur. Cemi 5 ay yashanilib orda artiq 4 ile yaxındır ki ev saxlanc kimi istifadə olunur. Aliment verilir.

  Məhkəmədə iddia qaldıra bilərsiniz ki əmlaklar boşaldılsın. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Məmmədova Yasəmən 2023-08-07 15:26:42

  Salam.Ailə qurulduğdan sonra alınan daşınmaz əmlakın arvadının adına vəsiyyətnamə kimi keçirilmiş kişinin aldığı mülkdən neçə faizini özünə tələb etmə hüququ vardır.2 övladı vardır. bir uşağın 10 yaşı digərinin 8 yaşı vardır.uşağlara daşınmaz əmlakın bölgüsündə pay ayrılır?

  Sağ olan adamnan vəsiyyətnamə üzrə digər şəxsə əmlak keçə bilməz. Vəsiyyətnamə şəxs öləndən sonr qüvvəyə minir. Sualınızı dəqiqləşdirin zəhmət olmasa ola bilsin nəyisə səhf salırsınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rahil memmedov 2023-08-09 03:06:09

  Salam qulam mellim bosanma zamani ev bolunerse mene dusen payi satmag isdemesem mecburi qaydada satisa cixarila bilermi onceden tesekkur

  Satmaq istəməsəniz evin hərracdan satılması ilə bağlı digər payçı iddia qaldıra bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aysel 2023-08-09 08:10:29

  Salam.Mən 10ildirki evliyəm.Hal hazırda yoldaşımnan boşanmağ üçün məhkəməyə vermişəm.Mənim 7 və 8 yaşlarında iki övladım var.Birgə nigah dövrümüzdə galdığımız ev gaynanamın adınadır.Mənim uşağlarım o ünvanda geydiyatdadırlar.Mən övladlarımın yaşamağ hügunu deyildə,yaşadığı otağın pulunu tələb edə bilərəmmi?Birdəki mənə toyda taxılan gızılları tələb edə bilərəmmmi?

  Pul tələb edə bilmərsiniz, qızılları tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rahil memmedov 2023-08-09 12:48:29

  Salam yeni bolgu olarsa bele mene dusen hisseni mecburi qaydada satisa cixara bilerler yoxsa nece

  Yəni məhkəmədə bu haqda iddia qaldıra bilərlər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mələk Abbasova 2023-08-10 10:00:57

  Salam. biz evlənməmişdən qabaq ev yoldaşımın adına olub. evləndikdən sonra mənə bağışlanıbsa , boşanmadan sonra ona pay düşür? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

  Xeyr, düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Cavidan 2023-08-11 23:42:10

  Salam. Ər arvad 2012 ci il noyabr ayında nigaha daxil olub. 2018 ci il boşanıb.Mənzil arvadın adınadır anası tərəfindən birgə nigah dövründə hədiyyə edilib.Ər qeydiyyatda deyil. Mənzil indi satılırsa ərin razılıq ərizəsi verməsi şərtdirmi? Bank tələb edir ki, razılıq ərizəsi olsun. Təşəkkür edirəm

  Xeyr, hədiyyə olunubsa heç bir razılıq ərizəsinə gərək yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rəfail Qurbanov 2023-08-18 01:02:27

  Salam rəsmi boşanma tarixinden necə il sonra əmlak bölgüsü tələb etmək olmaz? Zəhmət olmasa bu hakda yazardiz ve bu qerar kanstusiyanin nececi bendide olmasni derdiz biz subuta yetre bilek

  Bu Konstitiusiyada yox, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Belə ki, Ailə Məcəlləsinin 36.9-cu maddəsində qeyd edilmişdir ki, nikah pozulduqda ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi haqqında onların tələbinə 3 illik iddia müddəti tətbiq olunur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mahir Yusifov 2023-08-22 01:08:48

  Salam Qulam bəy.Mənim bacım yoldaşıyla boşanmaq istəyir.Nigahdan sonra yaşadıqları 2 otaqlı ev Qaynatasının adına idi.10 ilə yaxın həmin evdə yaşadıqdan sonra həmin evi satıb nigah dövründə 3 otaqlı ev aldılar.Sonradan alınan Ev bacîmın ərinin adına oldu və bacımla uşağı həmin təzə evə qeydiyyata düşdü.Əv 1 il deyilki alınıb.Boşanmada evdən bacıma pay düşürmü?Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

  Bəli, birgə nikah dövrü ərzində alınan əmlak olduğu səbəbindən evin 50%-na dair bacınız iddia qaldıra bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • memmed 2023-08-22 09:08:15

  salam Qulam muellim,sualim olacaq eger dasinmaz emlaka umumi etibarname (butun huquqlara icaze veren, satmaq ve s.) veren sexs rehmete gedibse, onun ovladinin veya yoldasinin, veya herhansi 1ci derece qohumunun raziligi lazimdirmi ki etibarname alan adam emlaki satsin veya basqa ada resmilesdirsin? xahis edirem cavablandirardiz. bir deki ölen adamin verdiyi etibarname quvveden düşmür de heç bir halda?

  Etibarnaməni verən şəxs vəfat edibsə etibarnamə dərhal qüvvədən düşür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • memmed 2023-08-22 09:12:39

  bir de sualim var Qulam bey, eger valideyn herhansi bir ovladina bagişlanma etmek isteyirse(evi, maşini) , diger övladlarin da raziligi lazimdir mi? bir de bagişlanma valideyn sağ iken ne vaxtsa qüvvesini itirebilermi?

  Valideyn bir övladına əmlakını bağışlayan zaman heç bir digər övladının razılığının alınmasına gərək yoxdur. Bağışlanan əmlakı isə daha sonra geri tələb etmək olmur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mahir Yusifov 2023-08-22 23:12:48

  QULAM BƏY SULAIMI CAVABSIZ QOYMADIĞINIZ ÜÇÜN TƏŞƏKKÜR EDİRƏM.ALLAH RAZI SİZİN KİMİ YAXŞI İNSANLARDAN Kİ,QARŞILIQSIZ YARDIM EDİRSİNİZ BU MİLLƏTƏ.QULAM BƏY BƏS QARŞI TƏRƏF İDDİA QALDIRA BİLƏRKİ NİGAH DÖVRÜNDƏ ALDIĞIMIZ EVİN PULUNU ATAMIN EVİNİ SATARAQ ƏLDƏ ETMİŞİK DEYƏ ARVADIMA HEÇBİR PAY DÜŞMÜR?YOXSA DƏXLİ YOXDU HANSI PULLA ALINIR ALINSIN BİRGƏ NİGAH DÖVRÜNƏ DÜŞÜRSƏ HƏR İKİ TƏRƏFƏ 50% PAY DÜŞÜR?

  Hesab edirəm ki bununla bağlı gətirdiyi dəlillərin məhkəmədə böyük bir rolu olmaz, birgə nikah dövrü ərzində əmlakın alınması kifayət edir ki əmlak bölünsün. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Lamiyə 2023-08-23 19:29:36

  Salam. Sizə bir sualım var Qulam Bəy. Mən boşanıram. Ailəmin mənim özümə aldıqları qızılları tələb edə bilərəmmi? Birdə qarşı tərəfin mənə aldığı qızılları?

  Bəli. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • İlqar 2023-08-24 02:17:23

  Salam. Mənim yoldaşım boşanmaya nüraciət edib. Evlilik vaxtı mənə atamdan miras qalmış evi baha satıb ucuz ev almışam sənədlər məndədir. Ev mənim adımadır yoldaşım və uşaqlar yeni evdə qeydiyyatdadır. Bu evi yoldaşım satdırıb öz payını götürə bilərmi?

  Bəli, ev birgə nikah dövrü ərzində alındığı səbəbindən tərəflərin birgə mülkiyyəti hesab edilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xanim 2023-08-26 00:41:58

  Salam qaynatamgil evliliyimizden once torpaq almisdi. ancaq birgə yasadigimiz vaxda evi tikdiler . torpagin nede evin heç bir sənədi yoxdur . Evide hele bosanmamisiq satiblar. Men pul ala bilerem mehkemede iddia qapldirsam . Ikici sual; isigin qazın birsozle kamunal yoldasimin yoxsa qaynatamin adina olub olmamagi neqeder rol oynayir. Yeni yoldasimin adina olarsa duser qaynatamin adinasa dusmez?

  Bu evdən ümumiyyətlə heçnə tələb edə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Zaur Eyvazov 2023-08-27 18:02:37

  Salam, Qulam müəllim. Rəsmi nigahdan 24 gün və toydan 7 gün sonra oğlan generalni davernus ilə maşın alınıb, 2 gündən sonra isə atasının üstünə aformut edilib. Bu prosesdən 3 ay sonra boşanma yarandığı təqdirdə birgə mülkiyyət hesab edilə bilər mi maşın ?

  Xeyr etibarnamə ilə alınan əmlak ümumi birgə mülkiyyət hesab edilmir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • AbdullayevaV 2023-08-31 00:49:52

  Salam Oulam muellim.Birgeyasayis dovrunde alinan 2 otaqli 58 kv liq ev bosanma zamani 2 azyasli usaqlar ve. valigeynler arasinda nece bolunur .evvelceden minnetdarligimi bildirirem

  İki hissəyə bölünə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Isayeva V 2023-08-31 10:14:14

  Salam men bosanmisam 1 ovladim var mendedi 1 ildi atam evinde qaliram. Biz evlenmemjsden bir nece il qabag qaynatam torpag sahesinde ev tikib sonra gelin getmisem. Ne torpagin, ne evin senedi yoxdur. Iddia qaldirib o evde yaşayış huququ ala bilərəmmi?

  Əgər ora gəlin köçmüsüznüzsə və uşaqla birgə boşanmaya qədər orda yaşamısınızsa onda iddia qaldıra bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aynur M 2023-08-31 16:57:04

  Salam. Men 2020ci ilin oktyabr ayında resmi şekilde boşanmışam, ancaq bu vaxta qeder ev telebi etmemişem. 2 azyaşlı uşağım var, aliment alıram, amma atamgilin de evinde hemişelik yaşama imkanım yoxdur, çünki qardaşımın evidir. Uşaqlarımdan biri talassemiya xestesidir. Ev telebi etmemeyimin sebebi budur ki biz bir nefer vekil kömeyi ile yoldaşımın adına ev olmadığını öyrendik, evli olduğum müddetde qaynana, qaynata ile birlikde yaşamışıq, ev men ora getmemişden tikilib, ancaq bildiyim qederi ile heç birinin adına deyil, çünki onlar mecburi köçkün idiler. Gelecekde Kelbecerde de evle temin olunacaqlar. Men bilmek isteyirdim ki uşaqlarıma göre ev telebi etsem bize hazırda yaşadıqları evden pay düşürmü eger düşmürse ancaq yaşamaq hüququ düşürse men onun evezine pul telebi ede bileremmi? Evvelceden teşekkürler!

  Pay düşmür lakin yaşamaq hüququ tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Samir 2023-08-31 18:43:09

  Salam, mən boşanmaq ərəfəsindəyəm. Deməli mənim nigah dövrümdə atam rəhmətə gedib, ev heç atamın adına belə deyil idi. Atamada Babamdan qalıb ev. Hal hazırda mən vərəsə sayılıram deyə evin sənədlərini düzəldirəm öz adıma. Hələki proses Gedir. Ev adıma keçəndən sonra yoldaşım o evdən pay götürə bilərmi? Və yaxud satışa çıxarmağıma manə ola bilərmi?

  Pay tələb edə bilməz, lakin qeydiyyatdadırsa ev satılarkən onun razılığı tələb olunacaq. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Lamiyə Lamiyə 2023-09-02 21:26:05

  Salam.Mən ərimlə ayrılmışam ama ki, hələki məhkəməyə müraciət etməmişik.Usaqlar məndədir məndə atasına göstərmirəm.Atası usaqları məhəkmə olmadan və müvəqqəti təminat olmadan evinə aparsa onu polisə şikayət etsəm tədbir görlər barəsində?Çox sag olun

  Xeyr, bu məsələyə polis baxmır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aylin 2023-09-03 10:01:59

  Salam Qulam bəy.Oğlum boşanır.7 aylıq oğlu var.Hal hazırda yoldaşı ilə bizimlə birlikdə /qaynana,qaynatası/ ilə birlikdə yaşayırlar.Ev yoldaşımın adınadır.Amma mən,yoldaşım,oğlum,gəlnim və nəvəm başqa evdə geydiyyatdayıq.Ev nigahdan cox cox əvvəl yoldaşımın adınadır.Boşandıqdan sonra gəlinə evdən pay düşür yoxsa yox.Xahiş edirəm mümkünsə tez cavablandırasınız.Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

  Xeyr, gəlinə pay düşmür qaynata evindən. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aqayeva sevinc 2023-09-03 21:53:54

  Salam.Qulam.mellim..qardasim 6 ildir evlidir bosanir..anamin adina olan evde gelinin ne ozu nede usaqlari evde qeydiyyatda deyiller..qardasim birge nigah dovrunnen hecne almayib.amma anam oz adina basqa yerden 1 otaqli ev alib.bilmek.isteyiremki o yeni evden.bosanannan sonra geline pay duse biler ya yox...zehmet olmasa cavablandirardiz..

  Xeyr, qaynanaya məxsus əmlakdan boşanma zamanı gəlinə pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • nərminə 2023-09-04 01:27:06

  Salam mən gəlin gələndə qaynanam sağ Idi Bilmirəm ev kimin adindadir evdə bir Baldizim var ərimdə baldizim da məni evdən qovur 3 oğlum var kicik oğlum əsgərdi İindi bilmək istəyirəm mənim o evdə yaşamaq hüqum var zəhmət olmasa yazarsiniz

  Əgər qeydiyyatınız varsa onda yaşamaq hüququnuz da var. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Həsənova Roza 2023-09-04 12:24:24

  Salam Qulam bəy.İlk önxə qeyd edimki Yoldaşım ikinci qrup əlildir.Şezoferin xəstəsi .Sənədlərində əmək qabiliyyətsizdir qeydə alınıb.Onuda qeyd edimki ailə qurarkən xəstəliyin gizlədiblər məndən xəbərim olmayıb.Artıq 18ildir ona baxıram.İrəlləyən xəstəliyinə görə boşanmaq qərarına gəlmişəm.Bu nigahdan iki övladım var.Ailə qurduğumuzda qaynatamın adına məxsus mənzildə yaşayırdıq qeydiyyatımız orda idi.orda yaşaya yaşaya qaynatamın adına olan torpaq sahəsində qohumlarımın dəstəyi ilə ev tikdik.Evə aid heç bir sənəd yoxdur.Bilmək istəyirəm bu evdən uşaqlarıma pay düşürmü?Qaynanam bizi evdən qovur.Mən hansı addımı atmalıyam ? Çox xaiş edirəm cavablandırasız gedəcək yerim yoxdur

  Əgər bu əmlak birgə nikah ərzində sizin və və ya ərinizin hesabına tikilibsə onda yalnız bu əmlakın tikilməsinə qoyulmuş xərcin yarısını ərinizdən tələb edə bilərsiniz. Sənədsiz evdən sizi qaynanıanız çıxarda bilməz ona görə ki ev heç ona da məxsus deyil ona görə tövsiyyə edirəm ki könüllü olaraq evən çıxmayın, məhkəməyə isə müraciət etmək üçün gərk sübut eləsinlər ki ilk növbədə ev onlara məxsusdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sekine 2023-09-04 15:24:17

  Salam mən bosaniram yoldaşımın 3 maşını var ama bilmirəm adınadır ya yox mən necə bilə bilerem onu məhkəmədə tələb etmək üçün ki onun adinadi

  Vəkilə müraciət edə bilərsiniz o Dövlət Yol Polisi İdarəsinə sorğu verib ərinizin adına olan bütün maşınlar haqqında məlumat ala bilər sizin üçün. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • samirə musayeva 2023-09-04 15:27:28

  Salam, 3 ildən çoxdur boşanmışam, 2 azyaşlı və 1 həddi buluğa çatmış övladım mənimlə kirayə evdə yaşayırıq. Yoldaşımla nigahda olduğumuz zaman aldığımız və hal-hazırda mənim adıma olan evdə uşaqların atası yaşayır. məhkəmə zamanı və sonra heç bir mülk müddəası qaldırmamışam. Həmin evi yoldaşımın razılığı olmadan sata bilərəmmi? Bu hansı məcəllənin neçənci bəndində öz əksini tapır? Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm

  Əgər yoldaşınızın orda qeydiyyatı yoxdursa və boşanamada üç il keçibsə sata bilərsiniz. Amma bunun üçün siz ilk növbədə onun evdən çıxarılma məsələsini məhkəmədə qaldırasınız, çünki o evdə yaşaya-yaşaya kimdir axı evi alan? Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Zohrab 2023-09-05 15:22:22

  Salam evin və torpagin hec bir senedi yoxdur gelib hemin evden cixarsalar nese pul teleb ede bilerem yəni mənə nəsə duşur?

  Dəqiq deyil sualınız, yəgin ki xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • İradə x. 2023-09-05 17:06:54

  Salam.Ev qaynatanın adınadır.Gəlin həmən evdə geydiyyatdadır.1 övladı var 9 aylıq.Boşanandan sonra gəlinə o evdən pay düşür ya yox, ya da yaşamaq hüququ?

  Pay düşmür, lakin yaşamaq hüquq düşə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • İradə x. 2023-09-05 19:27:23

  Boşananda birinci hara müraciət etmək lazımdır?Proses necə olur.Zəhmət olmasa ətraflı cavab verəsiz? 2ci sual. Məhkəmədə nigahın pozulması nə gədər çəkir?

  https://ismayilzade.az/az/blog/bosanma-prosesi bu məqalləmə keçid edin orda bütün məlumat ardıcılıqlıa qeyd edilibdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rufət 2023-09-06 14:14:31

  Salam.Aile qurandan ata anamla bir yerde yaşayiriq.Atam ev kiçik olduqundan 2otaqi satib oz adina 3otaqli ev aldi.Məndə və 3uşaqim hemin evde qeydiyyatdayiq.,uşaqlar menim ustumdedir.Yoldaşim atasi evində qeydiyyatdadir.Əgər boşanma halı baş vererse,yoldaşima evdən pay düşur?

  Xeyr, düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rəfiqə 2023-09-06 19:32:41

  Salam, Qulam bəy. Evin heç bir qeydiyyatı yoxdur. Sadəcə kommunal (işıq və qaz) qayınatamın adınadır. İki 18-yaşından yuxarı və bir 12 yaşlı uşaq. Uşaqlarıma və mənə ev düşürmü?

  Xeyr düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Roma ismiyev 2023-09-13 00:06:48

  Salam Qulam bey narahatciliga gore uzurlu sayin.Size bir sualim var Mehkemeynen bosanma olub mende.Birge nigah dovrunde adimda masinlar olub ve biryerde yasiyan vaxdida satmisam.Kecmis heyat yoldasim iddia qaldiribki nigah dovrunde satilib menim icazem olmadan.Ve menen buna gore pay ala bilermi??Xatirladimki biryerde yasiyan vaxdi satilib masinlar.onceden tesekkur edirem

  Əgər sübut etsə ki, siz boşanma ərəfəsində bilərəkdən satmısınız ki ona boşanma zamanı pay düşməsin onda iddiası təmin oluna bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Roma Ismiyev 2023-09-14 08:34:16

  Qulam bey birdaha salam.Bosanmadan 2 ay qabag satilib.elebil noyabrda masin satilib.yanvarda biz ayrilmisig.Resmi mehkeme qetnamesiynen may ayinda ayrilmisig bu zaman temin oluna bilermi?cox sagolun cavablandirigincun

  Çox güman ki, yox təmin edilməyəcək iddia. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Esgerov orxan 2023-09-23 00:10:40

  Salam qul bey Men ailem ve 2 azyasli usaq atamin evinde qeydiyatdayiq bosanma zamani o evden yoldasima pay dusurmu eger yasama huququ varsa valdeyinim bir yerde qalmaq istemir evi bizsiz sata biler? önceden tesekkur

  Pay yoxdur. Əgər qeydiyyatınız varsa onda yalnız sizin razılığınızla alqı-satqı həyata keçirdilə bilinər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rehman Quliyev 2023-09-23 15:19:48

  Salam Qulam bey.6 ildir boşanmişam, ev qardaşimin adindadir.Men ve boşandigim xanim qeydiyatdadir.Xanim qeydiyyatdan oz raziligi ile cixmir.Yegin ki mehkeme muraciet etmek olaciq.O xanim i evden kompensasiya teleb ede biler? 20 ilden coxdur xanim orada yaşamir.Öz evi var yeni tikilide.

  Əgər 20 ildi yaşamırsa onda məhkəməni kompensasiyasız da uda bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şıxəliyev Dövləddin 2023-09-23 20:59:59

  Salam Qulam müəllim. Mən yoldaşımnan ayrılmaq üzrəyəm 1 uşağım var Evim nigahdan qabağ tikilib evin sənədi yoxdur torpağın sənədi etibarnaməynən mənim adımadır. Torpağı 1ay qabağ qardaşıma bağışlamışam natarusda . Nigah dövründə maşın almışam borcum olduğu üçün qardaşıma satmışam 1ay olar. Qızılları nigah dövründə satmışam yoldaşım mənə evə, maşına, qızılla iddia edə bilər ona evdən, maşınan, qızıldan pay düşür?? Öncədən təşəkkür edirəm

  Bəli hər üç məsələ ilə bağlı iddia qaldıra bilər. Bu zaman siz gərək sübut etmisiniz ki maşın ev və qızılların satılması borc ilə bağlı idi. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Süleymanova 2023-09-25 08:50:53

  Salam Qulam Müəllim. Mənim atamla Anam boşanır. Bacımın 19 yaşı var anamla qalmaq istəyir. 2003 ci ildə nigahları olub.Yaşadığımız ev atamın adına deyil.Və Anam nigaha daxil olarkən evdə qeydiyyata düşməyib.Boşanma zamanı pay deyil yaşama hüququ var Anamla bacımın o evdə?Və əgər varsa nə vaxta qədər yaşaya bilərlər? Zəhmət olmasa cavablıyarsız

  Əgər ev atanızın deyil, ananızla bacınızın da o evə qeydiyyatı yoxdursa onda ananızla bacınızın o evdə yaşamaq hüququ yoxdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Afat Muradova 2023-09-27 18:12:56

  Salam orta nigah dovrunde alinan ev subut eledimki her seyi atam edib remontu alinmasi pulun verilmesi qarsi teref ilerdi atib gedib maskovadadi usagda mendedi yenede mehkeme yariya boldu bu ne derece dogrusu neve edaletsiz dunyada yasauiriq biz bu nece edaletsiz qanunlardi.ev o vact bolguye getsin ki heqiqeten bu kisi burda olub pul qazanib ev alib hecne elinde yoxdu

 • Quliyeva 2023-09-28 20:20:23

  Salam bilmək istəyirəm qardaşım yoldaşından ayrılıb. Xidməti evdə qalırıq hamılıqla. Yəni qardaşımın ailəsi və atam, anam, bacım və mən. Ev qardaşıma verilib. Hal hazırda boşanıblar. Bu evdən onun yoldaşına pay düşür? Keçmiş yoldaşına bizi evdən çıxara bilər?

  Əgər dövlətin evidirsə pay düşmür, şəxsi evdirsə yarısı düşür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Melek 2023-09-29 14:06:31

  Salam menim bacım boşanacaq 11 aydır evlidir uşağida yoxdur ona aliment düşürmü

  Aliment hansı səbəbdən düşməlidir? Əlilliyi filan var? Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Musayev 2023-10-02 01:10:13

  Salam evlenmeden önce banka müddətli depozit qoymuşam. Bankda Müqaviləni bitdiyi tarix qədər müddətdə ailə qurdum. Sona əmanəti götürmedim müddətini uzatdım. Müddətin uzadılması evlilik dönəminə düşdüyü üçün qarşı tərəf həmin pula görə mene idiya qaldıra bilər?

  Əgər depozit müqaviləsi nikahdan əvvəl bağlanıbsa və nikah ərzində depozitin məbləği artırılmayıbsa onda tələb edilə bilinməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Allahverdiyeva 2023-10-02 13:02:00

  Salam.Mən 1il 2aydır ki yoldaşımdan ayrı yaşayıram,yəni biryerdə yaşamağımız mümkun olmadı,ona gorə də valideyinlərimin evinə gəldim . İndi boşanmaq istəyirəm,bilmək istəyirəm ki boşanma ərizəsini mən versəm aliment düşür mənə? 2 övladım var, 3 və 2 yaşlarında

  Bəli, tələb edə bilərsiniz aliment. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gunay hesenova 2023-10-04 16:51:32

  Salam . Uwagimin 10 ayi var .1 yawi olanda atasi bowanmaga deyir verecek.Men uwaq 7 ayliq ana betnimde olanda yoldawim atam evine qoyub. Menden bowanmaq isteyir. . Xahiw edirem komeklik gosterin. Men aile quranda qaynanamin adinda olan yeni tikilide olan bina evine gelin kocdum ve cehizlerim mebellerin hamsi teleb etdiler. Toyun sehersi gunu ustume makler getirdiler. Bizi aldatdilar mawenik aile cixdi . Demek menim vewlerimle evi bezeyib satdilar. 6 ay cemi o evde qaldim. Sonrada bize dediler ev alinacaq ona kimi gedib qaynanamgile bag evlerinde qaldiq.ora yalniz paltarlarimla getdim. Cehizlerim yarsi anam evine yarsida 1 otaq qaldigimiz binada var ora yigiblar komendatin icazesi ile. . Mene yoldawim hecne vermeyib ne ev nede mawin.birge olanda mawin alib satirdi.amma bilmirem oz adina ya dostlarinin.amma mawinlarla wekilmiz var . Yoldawim men orda olarken banklar pul kredit goturub ve helede adinda var oduyur. Pul komek etmirdi uwaga dedi get mehkeme ile al. Bizde verdik ve aliment kesilib. Sualim beledi seher bowanma olanda bank kreditleri menen odemek ucun idia qaldira biler? Qaldirsa eger temin oluna biler iddiasi? Qeyd edim o pullari maklerik edirler anasi evler alir ora tokurler elerinde olan pula el vurmurlar. Yeni pullala mene hecne etmeyibler birge hecneyimiz yoxdur Men gelin kocduyum ev qaynanam adina idi.orani satib 2 ev aliblar. O evlere menle gedibler remont eledirende. Men onlardan nese teleb ede bilerem? Mene ziyan vurublar cehiz aldirib sonra evi satiblar ve ustume bowayirlar Men nese teleb ede bilerem?

  Yalnız birgə nikah dövrü ərzində ərinizin adına evdən və ya maşından pay tələb edə bilərisniz əgər həmin əmlaklar hələ də onun adınadırsa. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gunay hesenova 2023-10-04 17:00:45

  Aldigi evler 1 qaynanam adina idi digerni bilmirem. Amm uje o evler satilar.cunki satdigi qoymuwdular

 • Gunay hesenova 2023-10-05 12:35:02

  Cox sag olun. Suallari cavablauirsiz. Bes yoldawim adina olan kreditler nece bowanma zamani menende teleb ede biler odeyim? Qeyd edim yene birge hecne yoxumuzdu vermeyib mene. Tez tez pul gotrur anasi ile iwler gorur Eger idia qaldirsa men ne edim?

  Bəli kreditlərin yarısının sizdən tutulması haqqında tələb qaldıra bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nermin 2023-10-09 15:47:59

  Salam men 2017ci ilde nigaha daxil olmusam bu evlilikden 2018ci il Melek adli qiz ovladi var hal hazrda bosanmisiq Bilmek isdeyirem usaga ata terefden ev dusurmu?pay ve ya yasamaq huququ olaraq .eger usaq atanin usdine qeydiyyatdadirsa

  Bəli yaşama hüququ düşür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Terane 2023-10-10 05:31:51

  Salam bosanmaq uzreyem alimentden imtina elesem usagi ataya gostermemek kimi bir hiququm var?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Vusal Eliyev 2023-10-11 00:09:54

  Qulam muellim hervaxdiniz xeyir olsun.Sizi bir sualla narahat etmey isdiyirdim zehmet deyilse cavablandira bilersinizmi.Demeli nigah dovrunde birlikde yasayan vaxdi adimda 2 masin olub ve satilib.Masinin birini 2022 ci il noyabrda satmisam ve yanvar 2023 cu ilde biz ayrilmisig.2023 cu il may ayinda mehkeme qetnamesiynen nigah pozulub.Bu masina iddia verib nese elde ede bilermi?Ve birde basqa bir masin olub oz dosduma generalni etibarnameynen satmisam 2021 ci il dekabrinda ve etibarnamenin vaxdi bitib 2022 de dekabrda adina kecirmisem.Sahid kimi mehkemede dindirilmesinide isdemisemki heqiqetende masin 2021 ci ilde alib etibarnamenin vaxdi bitdiyi ucun adina kecirib ve bunan mehkemede nese elde ede bilermi her 2 masinan.Cox sagolun cavablandiriginizcun Allah sizden razi olsun.

 • Sebuhi 2023-10-11 18:30:15

  Salam Qulam müəllim. Biz evlilik üçün ərizə ilə asan xidmətə 2020 yanvar ayında müraciət etmişik və ondan 10 gün sonra öz adıma ev almışam. Ev aldıqdan 20 gün sonra rəsmi nikahımız olub. Bilmək istərdim ki, əgər rəsmi nikah deyil, sadecə rəsmi nikah üçün ərizə yazmışıqsa bu nikah dövründə alınmış əmlak sayılırmı ? Yoxsa ev almadan öncə nikah üçün ərizə yazmağımızın bir önəmi yoxdurmu ?

 • Mehti 2023-10-11 18:39:48

  Qulam müəllim Salamlar. Mən ipoteka ilə evlilikdən öncə ilkin ödəniş edib ev almışam və daha sonra evlənmişəm... evlilikdən 2 ay sonra rəsmi boşansaq da 5 il yenə birlikdə yaşamışıq. İndi qarşı tərəf hansı ödənişlər üçün məhkəməyə müraciət edə bilər ? Sadecə rəsmi evli qaldığımız müddət yəni 2 ay ərzində ödədiyim ödənişlər üçün məhkəməyə müraciət edə bilər ? Yoxsa digger odenisler ucun de muraciet ede biler ? Nezerinize catdirim ki, evin ipotekasi hele de davam edir....

 • Mehti 2023-10-11 18:41:08

  Bildirmek isteyiremki hemin sexs eve qeydiyyata dusmeyib ve usaqlar menimle qalir

 • Rəşad Nəcəfov 2023-10-12 01:35:35

  Salam. Qardaşım yoldaşından 20 il evlilikdən sonra boşanıb.iki evladı var 17 və 21 yaş.babamızdan qalan bir 3 otaqlı evimiz var onunda kupçası yoxdur.mən və ailəm 2 uşağım anam və bacım da bu evdə yaşayır.bu evdən arvada pay çatırmı?

 • Emin Najafov 2023-10-16 18:20:23

  Salam, 2016 ildə atam öz evini sataraq, yeni ev aldiğda mənim adima yeni evi saldi, sualım ;yoldaşımla boşanmişig 2019 ildə, 4 gizim var həyət evdə birgə yaşayirig, əmlak bölünməsi necə olur? Cox sag ol

  2019-dan boşanmısınızsa və yoldaşınız bu vaxta qədər sizdən pay istəmiyibsə artıq iddia müddətini ötürüb. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elibey ismaizlade 2023-10-19 14:42:32

  Salam biz bosanmiqisiq amma qadin men alan mebeli isteyir mende vermek istemirem ki onu men almisam ancaq oznun cehizini verem bu halda xanima mebel dusur??

  Birgə nikah dövrü ərzində almısınızsa tələb edə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xanim 2023-10-24 20:13:01

  Salam yoldasim menden boşanir. Men. 1ci mehkemeye getmedim . Ikincisinede getmek fikrim yoxdu. Bilmey isdiyirem usagin gorus vaxdini coxalda biler . Hefdede 3 gun veyaxud gecenide qalmaq kimi . ? 2 sual: birden atasi usagin onunla birdefelikqalmagini teleb etse bu barede menexeberdarliq olarda . ?Men mehkemede istirak etmeden usaq ona verile biler?

  Uşağın kiminla qalmasını müəyyən etmək üçün məhkəmə işi ilk növbədə qəyyumluq komisiyyasına göndərəcək və oranın rəyi nəzərə alınmaqla müəyyən ediləcək ki uşaq hansı valideyinlə qalmalıdır. Uşaqla ünsiyyət isə başqa iddiadı yəni bir məhkəmədə həm uşağın kimin yanında qalması həm də ki uşaqla görüş hüququ müəyyən edilmir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Narin Zeynalova 2023-10-25 20:02:48

  Salam menim 2 ovladm var yawadigimz ev qaynatamin adinadi birge nikah dovrundede yoldawim ipotekadan ev alib bakidan mene qaynatamin evinden pay duwur?yawaya bilerem?bakidanda hemcinin her iki evdende pay duwur mene?

  Qaynatanızın evindən sizə pay düşmür, lakin əgər əriniz ipoteka ilə ev alıbsa ordan özünüzə pay tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mirəli Aqaev 2023-10-28 11:04:12

  Salam aleykum birqe niqahda yer alınanib cixarişida var.yalniz kupçası yoxdur . O yerde obyekt tikilib və icarəyə verilib . yalnız icarəyə alan tikinti zamanı tikintiyə Küllü miqdarda vəsait qoyub yazılı öz aramızda sahidlerle pul verib nrne. Ve her ay o borcdan icarenin mebleqinden çıxır .Sualım odur ki boşandıqdan sonra yoldaşım bu obyekten mülk tələb ede bilər ve menimle borclara şerikdir

  Kupçasız əmlakdırsa onda yalnız məhkəmə vasitəsi ilə üzərinə qoyulmuş xərcləri tələb edə bilər. Borclarınız əgər rəsmidirsə, yəni müqavilə əsasında onda həmin borcunda ikinizin arasında bölünməsi ilə bağlı iddia qaldıra bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aygün Mehdiyeva 2023-10-29 14:35:56

  Salam ,mənim bir sualım olacaqdır.deməli boşanma prossesi zamanı ər nigah dövründə alınan evi bütünlüklə qızının adına bağışladığını bildirir,amma indi qətnamə qüvvəyə minib və 5 ay vaxt keçib ər istəyir ki həmin evi bölünsün yeniden məhkəməyə müraciət edə bilər? Əgər edə bilərsə məhkəmə hansı iddia ilə müraciət etməlidir? Bir de burda evi qızına verdiyini və onun18 yaşi tamam olana qədər satılmamasın bildirib.əgər bağışlama müqaviləsi olmasa bele əmlak yeniden bölünə bilər mi?

  Əgər ev artıq uşağın adınadırsa onda o bölünmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xanim 2023-10-29 22:20:02

  Salam. Yoldasimi bosanmadan aliment almaqcun məhkəməye verdim. Ata evinde qaliram oda aylarla maddi komeklik etmedi deye. Ustunden birhefde sonra oda bosanmaya verdi. Ikimizinde mehkemesi gedir. Ve men müəyyən sebeblere gore mehkemelerde iştirak ede bilmiyib teleqram vururam . Oz mehkememi uduzsam bele, yoldasimin meni bosanmaya verdiyi gundenmi yazilir aliment ? Iniden oxuyub cavablandiracaginiz ucun təşəkkür.

  Bəli, əgrə sizin ərizə təmin edilməsə yoldaşınızın boşanma ilə bağlı iddia ərizəsi verdiyi gündən aliment hesablanacaqdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • İsayev Ferid 2023-11-02 19:39:11

  Salam eger ikinci mehkemede iki terefinde razılığı ile boşanma olarsa sonda yeni 3 cü mehkemede barışıq ola biler?

  Bəli, məhkəmə yekun qərarını elan etməyənə qədər barışıq ola bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sənubər 2023-11-03 07:49:14

  Salam. Nigahım Azərbaycanda olub, amma Rusyada boşanmışam. Təsərüfatdan necə ayrılmalıyam? Rusyada edə bilərəm bunu?

  Təsərüfatdan ayrılmaq deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Günel 2023-11-04 01:13:03

  Salam mən boşanmaq uzureyem qaynana qaynata ilə yaşayırıq qeydiyyatında o evdedi uşaqlarımı da qeydiyyatı mən boşanan zaman ev den pay tələb edə bilərəm uşaqlarım üçün yada ev aldirmaq kimi hüququm var? Uşaqların başqa evde saxlamaqdan otru

  Əgər ev ərinizin adına deyilsə onda yazdıqlarınızı tələb edə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mehemmr 2023-11-05 15:01:05

  Salam Qulam bey 99 illik icare huquylq alinan torpaq bolune bilermi birge nihah dovrunde uzrinde qeyri qanuni tikili var?

  Bəi, bölünə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Esmira 2023-11-05 21:56:45

  Qulam muellim salam.Size bir sualim var.Birge nigah dovrunde yoldasimin adina masinlar olub ve nigah dovrundede satilib.Iddia qaldirib buleremmi?ve qaldirsam nese elde etmek olarmi.Tesekkurler

  Xeyr, satılıbsa artıq tələb edə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nihad ismoyev 2023-11-07 08:54:57

  Salam cənab vəkil mənim anam və atam boşanırlar və bir evimiz var ev anamın dayısının adınadı evin sənədi yoxdu indi anam o evi tələb edə bilər ala bilər

  Ev dayınızın adınadırsa evi dayınız tələb edə bilər Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nihad ismiyev 2023-11-07 09:25:30

  Zəhmət olmasa deyərdiz

 • Rahib 2023-11-09 13:42:55

  Salam hormetli qulam bey her vaxdnz xeyr olsun size bir sualim.olacag evvelceden size oz minnetdarliqimi bildirirem boşanma olub her ay aliment flan oz yerinde qalir birge nigah devrinde torpaq alib tikdiyim evde evde tam tikilidi lakin temirsiz otaqlar var idi evde hal hazrda ora xerc qoyub temir eletdrir torpak icare senediyle alnib 99 illik uzerindeki tiklide qeyri qanunidir hec bir senedi yoxdur icare senediyle alnmiş o yere bolgu duşurmu men iddia qaldirmaq istyrem onun torpaqdan ve uzerindeki tikiliden cxarilmasyla bağli xaiş edirem cavablandirasiz

  Salam, bəli icarədən sizə da pay düşə bilər, tikiliyə buraxılmış pulunda yarısını tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Samir 2023-11-11 09:47:13

  Salam Qulam bey.Biz bowanmaq istiyirik.2 ovladim var.14 ve 4 yawinda.Yawadigimiz evi valideyinlerim nigahdan qabaq tikibler.Evin ve torpagin hecbir senedi yoxdu.Mehkeme evi satdirib pulunu bole biler?

  Xeyr, bu birgə nikah dövrü ərzində bölünən əmlak sayılmır deyə bölünə bilinməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Lalə Muradova 2023-11-13 12:17:45

  Salam xaiş edirəm sualımı cavablandırardınız. Evli olmamışdan qabaq özümə noutbuk almışdım. Yoldaşımla mübahisə zamanı təzə əşyamı qırıq qırıq etdi. Üstündən bir müddət keçdikdən sonra yenisini mənə hədiyyə olaraq aldı. İndi boşanma üzrəyik. Qaytarmır noutbuku deyir satmışam qırdığnı deyir təmir edib verəcək (ama mən yeni əşyamı istəyirəm) . Boşandıqdan sonra tələb edə bilərəm yenisini ondan? Satdığının da pulu da bölünəcək? Qeyd edim ki Ailə qurduqdan sonra mən işləmirdim.

  Əgər o sizə evlilik dövrü ərzində yeni notbuk hədiyyə edibsə onda həmin notbuku tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elnur İsmayilov 2023-11-16 01:26:12

  Salam bey.Biz 2014 cu ildə ailə qurmuşuq,2018 ci ilde ev almishiq.Ushaq yoxdu.Hazirda boshanma erefesindeyik.Ne yoldashim,ne de men hemin aldigimiz evde qeydiyyatda deyilik.Bilmek isteuirdim mulk bolgusu nece aparılacaq?

  Birgə nikah dövrü ərzində alınan əmlak olduğu səbəbindən 50/50 bölünə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • ELCHIN MANSIMOV 2023-11-17 23:09:49

  Salam, bizde ilk mediasiya isleri bitib, yeqinki mehkeme olacaq.. ilk iddiani men qeti sekilde bosaniram ve usagi mene gosdermey ile bagli iddiam var, Onlarinda mene alimemt , əmlak ve 2 guyaki itmis qizil ile bagli( hansiki hec bir subut yoxdu arada), - BUNLARDAN hansini telebi dogru olar. Mene qarsi adimda hecbir ne dansiar nede dasninmaz emlakim yoxdu, nigah dovrunde masinlarim olub satmisam, hetta 3-4 eded yoldasimnda adina olub satilib.. Dayimn evinde qeydiyatdayam yalniz men.. bir oglumuz var 1 yaşi yeni tamam olub.. dedikleri iddialar ile menen ne teleb ede bilerler, yasamaq ucun huququ ola biler? Pay biliremki dusmur.. ve alib satdiqlarim birge emlakdisa hal hazirda hecne yoxdusa ne tebe oluna biler baska menen bu yazdigim movzularda?

  Birgə nikah dövrü ərzində əldə edilən əmlak yoxdursa onda heçnə təbii ki onun bölünməsi də tələb edilə bilinməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Tural 2023-11-18 23:47:00

  Salam. Boşandiqdan sonra kubcasiz senedsiz heyet evi nece bolune bilər.? Məhkəmə sata bilirmi? Əgər bilmirsə evin satis qiymətini eksbert terefindən qiymətləndirib yarisini mənim uzerimə borc yaza bilərmi? Tesekkur

  Evə çəkilmiş xərci tələb edə bilər tərəflərdən biri. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elgun 2023-11-20 23:46:11

  Qulam muellim salam Hervaxdiniz xeyir.Size bir sualim var demeli nigah dovrunde adimda masinlar olub ve nigah dovrundede satilib hamsi.siz comentlerde yazmisiniz emlak artix movcud deyillse teleb ede bilmez.Bes nece olurki qarsi teref meni mehkemeye iddia erzesinen muraciet edirki emlaklar bolunsun menim icazem olmadan satilib falan.yeni birsey anlamadimki iddia verse bele emlak eger hal hazirda movcud deyilse mehkeme onu temin elemirmi ya nece zehmet olmasa bununla bagli melumat vererdiniz.onceden tesekkurler

  Orda satılma şərti var. Əgər siz boşanmaya hazırlıqda bilə-bilə satmısınız ki, adınızda əmlak olmasın ki boşanmada pay verməyəsiniz qarşı tərəf bunu sübut edə bilsə alqı-satqı müqavilələrini etibarsız hesab edilməsi barədə iddia qaldıra bilər və ya satış qiyməyinin yarısını tələb edə bilər. Yox əgər əmlak çoxdan satılıbsa onda bu tələbin təmin edilməsi çox aşağıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ruhiye 2023-11-21 23:18:09

  Salam ,biz yoldasimla dunen bosandiq .1 qizimiz var .nikah dovrunde ev ve masin almisiq.Bosanmadan sonra usaq menle qaldi.bir nece il kusulu qalmisiq bu vaxtda yoldasim basqa bir qadinla qeyri resmi aile heyati qurub hazirda qaynanamin evinde yasyirlar.Evdeki payini ne satir nede imtina etmir deyir kiraye verecem.Ne ede bilerem bir meslehet verin zehmet olmasa

  Əgər ev paylara bölünübsə onda evin satılması məsələsini məhkəmədə qaldıra bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ləman 2023-11-22 09:03:17

  Salam, biz boşanmağa hazırlaşırıq. Ev nigahda olduğumuz dövrdə alınıb,evin pulu yoldaşımın ata evinin satılıb bölünməsindən əldə olunub. Yetkinlik yaşına çatmayan iki övladım və mən bu evde qeydiyyatdayıq(16 ildi) Boşanma zamanı əmlak bölgüsündə nə tələb edə bilərəm? (İstəyim ev mənim icazəm olmadan, ağlabatan məbləğ ödənilmədən satıla bilməsin buna nail ola bilərəm?)

  Ev birgə nikah dövrü ərzində alınıbsa onun yarısını tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ehed Ismayilov 2023-11-27 15:36:19

  Salam hər vaxtınız xeyir. Heç bir əsas olmadan yoldaşım məndən boşanır. Mənim öz adıma olan evi nigah dövründə satıb Yeni tikili binadan ev almışam lakin hələlik çıxarışı olmadığından mənzil müqavilə ilə yoldaşımın ailə dostlarının adınadır , lakin mənzilin 100 000 AZN lik hissəsini mən vermişəm əlbəəl . Boşanma zamanı mənzilin talehi necə olacaq ? Öncədən təşəkkürlər

  Əgər ev başqasının adınadırsa onda sizin evdən pay tələb etməyiniz mümkün olmayacaq. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • gunel 2023-11-28 18:49:21

  salam menim erimin adina ev masin var ve birge nigah dovrunde elde edilib biz bosanma dovrunde olduqda o onlari sata ve ya basqasinin adina cevire bilmek kimi huququ var zehmet olmasa tecili cavab yazin xais edirem

  Əgər ev birgə nikah dövrü ərzində alınıbsa onda əriniz həmin evi yalnız sizin razılığınızla sata bilər. Avtomobilləri isə sübuta yetirsəniz ki, boşanma ərəfəsində bilərəkdən satıb ki, sizə pay verməsin onda tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • gunel 2023-11-28 18:51:50

  ve eger cevirerse ve ya satarsa mende de onlarin senedi olsa subut etsem ki bosanma dovrunde satib ve ya basqasinin adina cevirib onda mene pay duse biler

 • Gulbeniz Suleymanova Eliyar qizi 2023-11-29 14:18:25

  Salam Qulam muellim, evlilikden once ev ipoteka ile alinib, daha sonra evlenmisem. 5 il evli qalinib ve 5 il erzinde ipoteakanin odenisi atamin kart hesabindan odenilib. birge nikah dovrunde odenilen butun ipoteka odenisler atamin kart hesabindan odenilib. indi bosaniriq ve men qadinam... nikah dovrunde odenilen odenisler ucun qarsi teref mehkemeye muraciet etse atamin odediyi subut oluna bilermi ? atamin kart hesablari odenis tapsiriqlari gosterile bilermi ? bu halin neticesi olacaqmi yoxsa yene de nikah dovrunde odenilen odenisler yari bolunecek ? menim qazanma sansim varmi ?

  Fikrimcə atanızın kartından ödənilib-ödənilməməsinin bir əhəmiyyəti yoxdur. Əriniz deyə bilər ki, ona kart olmayıb deyə ödəməni atanızın kartından etmisiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Memmedova vusale 2023-11-29 19:58:28

  Men tek anayam ve 3 ovladim var usaqlar menim adimdadr.isiq qaz su da menim adima gelir.yasadigim evin ise senedi yoxdur.bu halda ev mene dusur,,yoxsa atalarina dusur. Veya sata bileremmi men?? Usaqlarin atasi ile zaksimiz yoxdur.nece ede bilerem.nooolar komek edin mene

  Sənədsiz ev ümümiyyətlə bölgüyə düşmür məhkəmə qaydasında. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • sebine 2023-11-30 14:20:37

  salam qulam bey menim iki usagim var birinin iki yasi var biride 9 ayliqdi erimle nigahim var ve indi bosanmaq uzreyik ve erimin adina evleri masinlari var nigah dovrunde elde edilib ama menimde usaqlariminda evin ustunde qeydiyyatimiz yoxdu ve bosanma erefesinde onlari kiminse adina cevirmek istese ve ya satsa mendede onlarin senedi olsa mehkemede subut etsem ki qesle mene hecne verilmesin deye satib ve ya basqasinin adina kecirilib onda mene pay dusecek ve mueyyen qederi dusecek ve ya yarisi xais edirem tam aydin cavab yazasiz tesekkur edirem

  Evləri onsuz da sizin icazəniz olmadan sata bilməz. Avtomobilləri boşanma ərəfəsindı satdığı təqdirdə dəyərinin yarısını sizə ödənilməsini tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aysel 2023-12-04 19:42:41

  Salam Qulam muellim.Avtomobillerin satilmasi deyirsiz bosanma eresfinde satilanda teleb ede bilersiz.bosanma erefesi deyende hansi muddet nezerde tutulur?meselen birge teserrufatda olanda satilib onan 2 ay sora ayrilmisig onda teleb ederse temin oluna bilermi?ve 6-7 ay sonra mehkeme qetanemesinen ayrilmisig.Zehmet deyilse cavablandirardiniz mumkunse.Tesekkur edirem

  Bu hallara məhkəmələr fərdi yaşayır, hər tərəf öz dediklərini sübut etməlidir. Yəni siz əgər məhkəmədə sübuta yetirə bilsəniz ki həqiqətən də hər şey siz dediyiniz kimi olubsa onda iddianız təmin oluna bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rauf mirzayev 2023-12-08 13:57:43

  Salam. Bele sualim var. Bən evlenməmişdən əvvəl heyet evi tikmişəm evi tikenen 4il sora evlenmişem indi yoldaşımla 6 ildə qeyri qanunii evliyik keçen il nigaha duşmuşuy 2 uşaqmizda var özumde heç yerde işlemirem. İndi yoldaşıma evde pay duşur??? Bide özum biraz xesteyem heç yerde işlemirem aliment ne qeder olacaq??

  Ev nikahdan əvvəl tikilibsa pay düşmür. Alimentin miqdarını məhkəmə həmin il üçün minimum aliment məbləğu müəyyən edilməklə nəzərə alınır. Misal üçün 2024-cü ildə bu məbləğ 235 manat müəyyən edilibdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Haqverdiyeva Səbinə Sahib 2023-12-13 01:10:09

  Salam.Biz ev almışıq.Kupca yoxdur.Ev bələdiyyə sənədidir.Lakin evi bizə satan bəyin qızı və kürəkəni boşanıb və ev nikah dövründə alınıb.Oglan qızı məhkəməyə verib və məhkəmə oğlana yaşama hüququ verib biz alan evdə.İndi icraçı deyir ki oğlan bu evdə qalmalıdır.Bu halda biz nə etməliyik?Və ya tərəflər razilasmazsa necə olacaq proses?

  Həmin qərardan məhkəməyə müraciət edilməlidir ki, iş təzələnsin və siz 3-cü şəxs kimi işə cəlb edilərək evin hazırda sizə məxsus olduğunu isbat edə biləsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Gülbəniz 2023-12-14 17:26:59

  Evimiz ipotekadadır, ev menim adımadır amma resmi evliyem. Atam 2 ay boyuk bir odeniş edecek 3 illik ev pulumuzu bağlayacaq. Bes bu odenişleri nece resmileşdire biler ? Öz kart hesabından bank vasitesi ile ödəyir o heç. Lakin, bunu nece indiden tesdiqlede sübutunu saxlasınkı gelecekde boşanma zamanı evlilik dövründe atamın ödediy ödenişlerinin yarısını da qarşı teref teleb etse mehkeme onun xeyrine qerar çıxarmasın ?

  Atanızın borcunuzu bağlamağı ümumi birgə əmlakın bölünməməsi üçün əsas deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ülkər Eliyeva 2023-12-15 22:21:44

  Salam,Qulam bey,önceden teşekkür edirem,insanlara bu cür yardımcı olduğunuz üçün.Men yoldaşımdan ayrılmışam,mehkeme qaydasında menzilde ikide bir pay hüququm müeyyen olunub,hetta kupça,texniki pasportu da almışam.İcra memuru deyir ki bununla iş bitti,siz o menzili böldüre bilmezsiz ve ya menzilin yarı mebleğini qarşı terefden kompensasiya şeklinde telebiniz mümkün deyil.Axı biz illerle eşitmişik ki bu kimi hallarda mehkeme qaydasında menzil qiymetlendirilir,satılır ve mebleğ terefler arasında yarı bölünür.Men bu barede melumat almaq isteridim sizden,eyer emlak bölgüsü dedikleri budursa ne menası var ki bunun,kağız üstünde qalırsa

  Bölünmüş əmlakın satılb pulun bölmək istəyirsinizsə onda gərək bu barədə məhkəmədə iddia qaldırasınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Eliza 2023-12-18 00:56:31

  Salam.Nigahdan evvel elde olan hediyye edilmiş mulk(ev) satmaq istesem yoldasimin raziligi lazimdir mi?

  Xeyr, gərək deyildir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Hesen Abbasov 2023-12-18 23:14:10

  Salam Hörmətli vəkil.Sizə sualım bu yanadır. Biz evdə hal-hazırda 3 nəfərik yaşayırıq ( atam,qardaşım,mən) anam 2012 cü ildə vəfat edib.atam 2013 cü ildə bir xanımla ailə qurubdur.2015 ci həmin xanımdan 1 uşaq dünyaya gəlibdir 2015 ci ildə.2018 ci ildə ayrılıblar.Rəsmi nigah olmayıb. Ev sənədsizdir yəni çıxarışsız.yalnız topağın sənədi var.ev yarımçıq tikilidir ( belə deyim mənim atamla anamın dövründə tikilmiş evdir).2-ci xanım yaşadığı müddətdə evdə təmir tikinti işləri getməyibdir.məhkəməlik 1 proses olmayıbdır amma biz yenədə 2018 ci ildən aliment ödəyirik özümüz( məhkəməsiz) atam 6 aydır 2 ci qrup əlildir( 220 manat pensiya kəsiblər).atam bu 4 sot həyat yanı torpağ sahəsini (sənədsiz evi) qardaşıma bağışlayıbdı.bu ata bir ana ayrı olan uşağa bu evdən yaşamaq hüququ düşür ya yox? Məhkəmədə əgər İddia qaldırsa

  Məhkəmədə iddia qaldıra bilər, lakin tələbin ntəmin edilib-edilməyəcəyi barədə əvvəlcədən bir məlumat demək olmur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xadija Ahmedli 2023-12-19 12:17:01

  Salam.mən boşanmışam uşaqlar mənim ata evimdə qeydiyyatdadır və özüm də nigah kəsiləndə ərimin evinə qeydiyyata düşmədim . Həmin evdən payım var ?

  Əgər ərinizin evi sizin birgə nikah dövründə alınıbsa onda sizə pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sehran 2023-12-23 18:51:05

  Salam men boşanmşam 3uşaqim var menden almet ve evde teleb edler mende evi 1998ci almşam 2006 ilde nikah keslib mende evi olarin adna keçrib almet vermye bilerem olar razı olmasalar almetlerni verib evden cixara bileremi

  Ev nikahda əvvəl sizindirsə onda kompensasiya ödəməklə evdən çıxarda bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Zeyneb 2024-01-05 11:20:32

  Salam. Yoldasim nigahdan evvel atasinin adina aldigi masini nigahdan sonra öz adina keçirdib. Öz adina keçirdəndən 1 il sonra hemin masini sataraq indiki masinin alib. Evvelki masini 15 mine satib və həmin satdigi adamdan indiki masini 20 mine alib. Daha dogrusu evvelki masini ve üstünde 5 minde pul vererek indiki masini elde edib. Bu halda bosanma zamani birge nigah dovrunde elde edildiyi ucun masindan mene pay dusur? Yoxsa evvelki masinin ustunde 5 min elave pul vererek elde etdiyi ucun mene pay dusmur? Çox sagolun onceden.

  Bu əmlak birgə mülkiyyət hesab edilir ona görə ona dair paylar bərəbər formada bölünür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Bəhruz 2024-01-06 21:56:14

  Salam hər vaxtınız xeyir.mən boşanmaya ərizə vermişəm iş məhkəmədədir.mən qaldığım evde rəhmətlik anamın adınadır.məndə mirasciyam.keçmiş yoldasimda orda qeydiyyatdadır.indi o evi atamın adina keçirmek istəyirik.onda keçmiş yoldasimda gəlməlidir razılıq ərizəsi vermeye yoxsa necə.yəni boşandıqdan sonra.

  Vərəsəlik qaydasında atanızın adına keçirtmək istəyirsinizsə xeyr, lakin əgər əmlak sizin adınızadırsa və siz onu atanıza bağışlamaq istəyirsinizsə onda gərək qeydiyyatda olan hər kəs bu barədə razılıq versin. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Fidan 2024-01-08 13:54:56

  Salam. Biliremki nigah dovrunde bankdan kredit goturulerse bosanma zamanida qalıq borc yari bolunur. Lakin yoldasim öz adina kredit goturerken şexsi biznes adı ile goturdu (25 min) ve hemde banka atasinin adina olan evi girov qoydu. (Evin qiymeti 80-90 min arasidir) Mende atasinin adina olan evde qeydiyatdayam ve evi girov qoyarken notariusa gedib raziliq ucun imza atmisam. Bu halda biz boşansaq borc yari bolunur? Önveden tesekkur edirem

  Bəli, bölünə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rauf mirzayev 2024-01-08 20:17:14

  Salam xaiş edirem cavablandurun. Yoldaşım məni məhkəməyə verib boşanir men indi xaricə Rusiyaya geden bilərəm tamojnidə saxlamazlar məni?

  Gedə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Yusif 2024-01-12 01:47:33

  Salam. Imumen 12 ildi aileliyem sadece olaraq sened uzerinde son 3 il olarki nigahı legv eletdirmisik.bir yerde yasiyiriq. 2 qizim var 10 ve 4 yaslarinda Mehkemedede qarwi teref hecne istemiyib. Alimentide elden verilecek deye razilaşmisiq. Indi tamami ile ayrilmaq qerarina gelmiwik. Nese pay duwur evden yaşama hüququ ya bawqa her hansi bir wey. Ev atamindi hec bir senedi yoxdu. Evli olduğumuz müddətdə remot iwleri gedib müəyyən mebleg qarwi teref komek edib. Nese iddia qaldira bilermi?cox sag olun

  Evin sənədi yoxdursa necə atanızın olur? Əgər o ev birg nikah dövrü ərzində tikilibsə demək üvin müəyyən hissəsi də yoldaşınıza məxsusdur. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Yusif 2024-01-12 13:47:31

  Ev 90cı illerden tikilen evdir şəxsi atamın vesaiti ile tikilən evdir.nigah dovrunde hecne tikilmiyib.

 • Əli 2024-01-15 18:38:09

  Salam. Maaşımın 1/4 hissesi aliment üçün tutulur(320 manat). Men 2- ci dəfə aile qurmusam. Yeni qurdugum aileden övladlarim olandan sonra mehkemeye verib keçmis yoldasima odenilen alimenti azalda bilerem? Bu mümkündur?

  Müraciət edə bilərsiniz, lakin azaldılı -azaldılmamasını məhkəmə müəyyən edəcəkdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Murad Əliyev 2024-01-16 17:16:51

  Salam, biz boşanmaq üzrəyik yoldaşımla kirayədə yaşamışıq atamın evi qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün dövlət bizə ev verib lakin yoldaşım ne kohne nedeki dövlət tərəfindən verilən yeni evdə heç bir qeydiyyatı yoxdur. Sual: dövlətin bizə verdiyi evdən yoldaşıma pay düşür?

 • Diana 2024-01-19 11:21:53

  Salam Aleykum. Bağışlayın narahat edirəm . 1 ci evliliyimdən 2 uşağım var .Adıma olan torpaqdan pay düşüb.həmin torpaqda evli olduğumuz zaman atam tikib evi . Amma həmin evin senedleri yoxdur ,evden pay düşür ona?

  Sənədsiz evdən ümumiyyətlə pay düşmür, lakin tərəflər həmin evə çəkilən xərcin ödənilməsinə dair iddia qaldıra bilərlər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nicat 2024-01-21 14:11:32

  Salam. Mən nigahdan əvvəl Müdafiə nazirliyində ev qeydiyyatina durmuşam. Nigahda olduğum zaman yoldaşım və qızım ev qeydiyyatina alinib. Biz artiq 6 aydir nigahimiz pozulub. Qizimda məhkəmənin qərari ilə anasinda qalib və 19 yaşı var və onlar ev qeydiyyatindan cixarilib. Bundan sonra mən Mudafiə nazirliyindən ev alsam onlar həmin evə şərikdirlər yoxsa yox?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elza Rəhimova 2024-01-26 00:20:34

  salam,mən 5 ildir ailəliyəm,2 övladım var,ailə qurarikən ev qaynanamın adina idi və mən o evdə qeydiyatda idim,o evi satib bizə ayri ev alındı,torpağın kupçası var evin isə yoxdur,sənəd qaydasında olmadığı üçün evdə qeydiyyatda deyilik,bilmək istəyirəm boşanıb evdən pay ala bilərəm?birdə banma orosesigedərkən yoldaşım adina olan torpağı(evi) başqasının adına keçirə bilərmi?

  Evin sənədi yoxdursa ondan pay tələb edə bilmərsiniz, lakin torpağın sənədi varsa torpaqdan pay tələb edə bilərsiniz. Xeyr, sata bilməz sizin razılığınız gərəkdir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mahir Abbasov 2024-01-28 07:35:55

  salam yoldasimla 5 aydir evliyik ortada sebeb yoxken anasi qizini mecbur eletdirib bosatdirir toya o qeder xerc cekmisem maddi menevi zerere gore iddia qaldira bilerem ?

  İddianın əsasını nə qoymaq istəyirsiniz? "Toy xərclərinin geri tələb edilməsi?" Bu axı sizin toyunuzdur özünüzə çəkdiyiniz xərci necə tələb edə bilərsiniz?. Fikrimcə bu cür iddia məhkəmə tərəfindən təmin edilməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Emil Memmedov 2024-01-28 07:39:30

  salam 6 aydir evliyem yoldasim sebebsiz meni qoyub 2 aydir anasinin yaninda qalir ve bosanmaq isdeyir mene verdiyi maddi zerere gore nikahdan evvel aldigim telefonu ve ziynet esyalarini geri goture bileremmi ?

  Xeyr, hədiyyə vermisinizsə geri tələb edə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Samil Cindayev 2024-01-28 23:57:28

  salam menim yoldasim hamiledirse mennen xebersiz yoldasim yada anasi usagi aldirsa nese ede bilerem ?

  Hamiləliyin müddətindən asılıdır. Müəyyən müddətdən sonra abort eləmək cinayət məsuliyyətidir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rauf Eliyev 2024-01-29 05:30:24

  salam qaynanam bosanmaq ucun erize verib ama qizin raziligi yoxdur qizin nomresini deyisib elaqe saxliya bilmirem qizi menden uzaq tutur manipulyasiya edir emel eletdirib dilini bagladim qiz mene yaxin gele bilmir danisib hell edek ne ede bilerem bosanmadan evvel danisib gorusum qaynana iddia qaldira bileremmi ?

  Qaynana öz adından iddia verə bilməz, lakin etibarnamə oluduğu təqdirdə bunu edə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Quliyeva Aygun 2024-01-29 17:42:54

  Salam əgər ev xidməti evdirsə, bölünməyə düşür? sənədi yoxdur.

  Yalnız xüsusi mülkiyyətdə olan mülk bölünə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Aytən Ağayeva 2024-01-30 22:07:28

  Salam size sualim var onceden tessekurler. Menim xalam 12 ildir evlidir boşanmaqa qerar verib övladi yoxdur amma birge nigah dövründə alinan torpaq var xalamin adina və icinde iki mertebe yarim tikili kisi bundan pay isdeye bilermi birde ne edek ki yoladaşi o torpaqdan evden pay isdemesin bacisi qizina pay vere bilermi? Xalam öz eziyyetile alib tikib o yurdu

  Əgər birgə nikah dövrü ərzində alınıbsa onda ər torpaqdan pay istəyə bilər. Onun özünə məxsus payı isə kiməsə hədiyyə edilməsi qadağan edilə bilinməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nərgiz 2024-02-01 15:02:51

  Salam, bosanma ərəfisindəyik. Birge nigah dovrunde yoldasimin adina alinmis avtomobile hebs qoyulmasi ucun erize gondermisem..qerar cixib ve erize redd edilib. Nə etmeliyem? Onceden tesekkurler

  Apellyasiya şikayəti verə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Emil Aliyev 2024-02-01 21:30:54

  salam nece aydan sonra abort cinayetdir ?

  12 həftədən sonra olmalıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xəyal Binnətov 2024-02-06 12:25:03

  Salam Qulam bəy. Nigahdan sonra ipoteka şərti ilə mənzil almışam.İndi satıram pulun bir qismi borca gedir ipotekaya qalan mebleği öz razılıqımız ilə bölürük amma men bunu hüquqi yolna etmek isteyirem ki men xanima satılan mülkden pul payın verdim. Bunu nece hell ede bilərəm ?

  Mediasiya qaydasında həll edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Şəlalə Abdulova 2024-02-07 01:22:42

  Çox hörmətli Qulam bəy,sizin məsləhətinizə çox böyük ehtiyacım var.Qardaşımın birgə evliliyi dövründə 2006-cı il Aqrar islahata görə 10 sot torpaq sahəsi verilib.(Qeyd edim ki,həmin torpaq sahəsi ona pay torpağı qismində verilib.Həmin dövrdə evli olduğu xanımın da həmin torpaq sahəsində mülkiyyətçi kimi hüququ tanınıb.Yəni həmin torpaq sahəsində hər 2-sinin adı var.2008-il boşanma gerçəkləşib.Hal-hazırda o xanımın o torpağa hansı iddiası ola bilər?Qardaşımın əvvəlki evliliyindən 1,sonrakı evlilikdən 2 övladı var.Həmin xanıma o torpaqdan nə qədər pay düşür?Və yaxud boşanmadan bu qədər vaxt keçdikdən sonra ona pay düşə bilər.Diqqətinizə görə öncədən minnətdaram.

  Əgər qardaşınızın 1-ci yoldaşının da adı torpağa dair sənəddə varsa onda o da qardaşınız kimi eyni hüquqlu mülkiyyətçidir. Yox əgər boşandıqdan 3 il ərzində o iddia qaldırmayıbsa artıq tələb hüququ keçib. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Farah 2024-02-07 17:27:15

  salam.evlilikden sonra ipotekaya ev alib yoldawim oz adina.1 ovladim var.ne men ne qizim o eve qeydiyyata duwmemiwik. o evden mene ve ya qizima pay duwur?

  Burda iki variant var ya siz o evə görə evlilik dövrü ərzində ödənilən pulun yarısını tələb edə bilərsiniz, belə olan halda pulunuzu aldıqdan sonra sizə pay düşmür. Ya da ki, siz birgə borclu kimi tanına bilərsiniz ond çıxarış üzrə payın yarısı sizin adınıza keçəcək və siz hər ay kreditin yarısını ödəməli olacaqsınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • LALE MUSAYEVA 2024-02-09 02:49:48

  Salam ... yoldasim bosanmaya verib ve iki usagim var 17 ve 18 yaslarinda ev atasi terefinden hediyye olunub ve biz burada qeydiyyatdayiq hemçinin evlendikden 10 IL sonra atasi yoldasimin adina kecirdib Evi ve usaglarimla meni qrydiyyata sahib..usaglar menimle yasamaq isteyir .evden bize pay dusecekmi ?ve qeyd edimki 2003 de aile qurmusug 21 ildir bu evde yasamisig .evde atasi ve qardasida qeydiyyatdadur.bina evidir

  Xeyr, pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Tehmine Mirzeyeva 2024-02-09 19:13:07

  Salam.ev qaynatamin anasinin adinadi ve evin kupçasi ondadi ve qaynatamgil evi Sata bilmezler.Men hemin evade qeydiyyata duse bilmemisem.Sadece zaksim var.O evden mene pay duse biler?Bosanma zamani

  Xeyr, bu evin sizə aidiyyəti olmadığı üçün bölə bilmərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rahib 2024-02-10 00:09:44

  Salam Qulam bey biz boşanmişiq 1 il olar torpaq birge nigah dovrunde alinib men oten ilin sonu iddia qaldirdim torpaq 99 illik icaredir evinse hec bir senedi yoxdur qeyri qanuni tikili hesab edilir qarşi teref deyir meni hec kim burdan cxara bilmez ged ne istyrsen et torpağn senedleri mennen gizletdi men yeniden senedleri almali oldum iddi ucun sizin komeynize ehtyac var sual budurki qarşi terefi cxara bilermi mehkeme icare olduğu ucun torpaq onuda qeyd edimki 2 evladm var qarşi terefdedir mende 2 defe geddim evime polise şikayet etdi meni kullu miqdarda xerce saldi meni xaiş edirem komekliy edin

  Torpaqdan çıxarılması ilə bağlı iddia qaldıra bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Zeynalov Vuqar 2024-02-12 20:38:17

  Bizim iki övladimiz var 18yaşdan böyükdürlər.boşanmışıq.ev qadınin adinadir.satıriq necə bölünməlidir uşaqlarada pay düşur deyib dəyərin 1/4 ini deyir sənə vercəm

  Xeyr, uşaqlara pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nurlan 2024-02-19 12:52:51

  Salam məim yoldaşım atib gedib məhkəməyədə verib uşaqlar mənim evmə prapiskadi öz evi yoxdu və işləyir bu gün gəlib deyir ki uşağın birin qəyyumluğa götrürəm

  Sualınız nədən ibarətdir? Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Elnarə 2024-02-20 18:43:11

  Salam evi qardasim tikib lakin kamunal gəlinin adinadi bosanmada ev gəlinəmi düsür

  Komunal ödənişlərə görə müqavilə və qəbzlər hüquqmüəyyənedici sənəd sayılmır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • İslam Nəsirov 2024-02-21 22:23:47

  Salam Qulam məllim boşanmaya ərizə verdikdən sonra maşını kiməsə geniralnı etibarnaməynən vermək olar yəni satmaq olar

  Avtomobilin satılması qadağan edilməyənə qədər istənilən avtomobil ilə istənilən əməliyyatları həyata keçirtmək olar. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xəlilzadə İnci 2024-02-24 09:21:11

  Salam.Mən 2009 cu ildə boşanmışam.14 yaşlnda qızım var.Gəlin köçdüyüm ev qatnatamın adına idi mən övladım üçün oedan pay rələb edə bilərəmmi

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • KAMRAN mehdizade 2024-02-26 00:32:22

  Salam. Evlilik zamanı heyet evi almışam. Torpaqin kupçasi var menim adima. Lakin torpaq üzərində olan evin kupçasi yoxdu. Biz bu eve qeydiyyata düşə bilməmişik ailəlikcə. Indi boşanıriq. Menim keçmiş xanımım kupçasiz o evin bölünməsini tələb edə bilər? Lakin keçmiş xanimiminda öz adına həyət evi var. Tam qeydiyyat ve kupçali. Evlilik vaxtı alınıb. O menden Torpaqin kupça si olan lakin evin kupça si olmayan heyetin bölünməsini tələb ede bilərmi?

  Torpaq birgə nikah ərzində alınıbsa torpaq bölunə bilər. Ümumi torpağın üzərində yerləşən tikililər də ümumi mülkiyyətçilərə məxsus hesab edilir. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Cəmilə Eyvazova 2024-02-26 11:13:27

  Yoldaşım boşanmaq istəyir 2yawina çatmayan uşağımız var.ev senedsizdi bir həyətdə iki ev var biri qaynım yawiyir biri isə yanında tikilmiş qaynamadan qalmiw 2otaqli evdir biz yawiyiriq evin sənədi yoxdu heç bir tikilinin orda mən boeansam uwagimla yawaya bileremmi

  Əgər evin heç bir sənədi yoxdursa onda o evdən heç kim də sizi məhkəmə qaydasında çıxarda bilməz. Ona görə də yaşaya bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Eli 2024-02-27 00:42:59

  Salam. Bir məlumat üçün narahat etdim. Evlilik zamanı tikilen bir ev. Boşanan zaman tərəflər arasında bölünürmu? Qeyd edimki evin sənədi (kupçası) yoxdur. Boş belediye sənədidir. Amma qaz , su işıq rəsmi olaraq menim adımadir?

  Xeyr, bölünmür. Sənədsi tikili hüquq münasibətlərinin predmeti sayıla bilinməz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nigar Semedova 2024-02-27 21:31:30

  Salam, boşanma 5 il öncə olub. Gəlin qaynatamın adında olan evə gəlmişdim. İndi bildiyim qədər qaynatam evini kirayə verir artıq bir ildi. Mən boşandıqdan sonra cehizlərimi götürmədim. İndi məhkəməyə vermişəm ki, cehizlərimi qəti alım. Ailə Məcəlləsinin 36.9 bəndinə görə birgə əmlakın bölünməsinin iddia müddəti 3 ildi. Cehiz birgə əmlak sayılmır. Mən cehizimi geri ala bilərəm bu halda?

  Bəli, tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • KAMRAN mehdizade 2024-02-29 00:06:11

  Əgər boşanmış arvadim yaşadıqimiz evde qeydiyyata düşməyibse men özümde oz evime qeydiyyata düşə bilmirəmsə, boşanmadan sonra mülkün bölünməsini tələb ede biler? Məhkəməyə verə bilər?

  Birgə nikah ərzində əldə olunan mənzilin bölünməsi barədə iddia qaldırılması üçün arvadınızın həmin mənzilə qeydiyyatda olması zəruri deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Xatire 2024-03-03 10:29:24

  Salam 13 illik evlilikden 2 azyasli usaq var ve birge yasanilan dovr erzinde şexsi is tesis edilib sirket tesiscinin adinadi yeni (qarşi terefin erin) ve 2 daşinmaz emlak alinib ancaq ev emlaki muqavileli senedle qaynananin adinadi kupcasizdi ancaq qaynana ozu yaşamir ve ayri evi var o da oqlu terefinden diger emlakla eyni vaxtda alinib.Bu zaman emlak bolgusu nece aparilir ancaq boşanma iddiasi ireli suren wexs (yeni arvad)emlakin bolgu olunmasini istemirse sadece yasamaq huququ teleb edirse mumkundurmu?

  Qaynananın adınadırsa əmlak onda bölünə bilməz. Yaşamaq hüququnun əldə edilməsi ilə bağlı iddi isə boşanma zamanı həll edilən məsələlərə aid deyil. Bunun üçün ayrı qaydada iddia qaldırmaq lazımdır məhkəmədə və əgər iddianız kifayyət qədər əsaslı olsa uşağınızla birlikdə həmin evlərin birində yaşamaq hüququ əldə edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Kamran 2024-03-05 14:37:07

  Salam Qulam müellim. Birge nigah dovrunde öz adima 3 illik kredit goturmusdum. Kreditin 1 ili birge nigah dovrunde odenilib. İndi bosaniriq. 2 illik kredit borcum qalir. Bilmek isterdim men qarsi terefden qaliq borcun(2 illik borcun) yarisin teleb ede bilerem? Yoxsa birge nigah dovrunde odediyimiz 1 illik pulun yarisni? Yoxsa da ümümi borcun yarisini? Zehmet olmasa cavablandirsaz sevinerem..onceden çox tesekkur edirem

  Siz tələb edə bilərsiniz ki, yoldaşınız da kredit müqaviləsi üzrə bigə borclu sayılsın ki, gələcəkdə ödəniləcək kreditin yarısını sizinlə birilikdə ödəsin. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Leyla 2024-03-07 00:57:34

  Salam. Eger evin kupcasi nikahdan sora alinibsa yoldasimin adinadi birge mulkiyet sayilir.? Bosananda bolunur.?

  Ev özü nikahdan əvvəl alınıbsa çıxarışı sonra alınıbsa bu halda bölünmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Leyla Məmmədova 2024-03-09 14:53:09

  Salam mən öyrənmək isdəyirəm biz evli olan zaman yoldaşım avtomobil aldı amma anasının adına alıbdı o avtomobildən mənə pay düşür? Çox sağolun öncədən

  Xeyr. Bu əmlak başqa şəxsin adınadır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sevər Qurbanova 2024-03-10 22:31:37

  Salam men bilmek isdeyirem men valideynlərimden yeni anamin adina olan evden pay teleb ede bilerem? Ümimiyyətlə ovladin valideyinin mülkunden pay tele etmək hüququ var?

  Yalnız vəlideyin vəfat etdikdən sonra vərəsəlik qaydasında. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Guzide Aslan 2024-03-15 00:57:15

  Salam.8 illik evliyik ve men bosanmaq isteyirem.7 ve 4 yasinda iki ovladimiz var.qaynana qaynata ile birge yasayiriq.yasadigimiz ev heyet evidir,torpaq qaynatamin adinadi,amma evin senedi yoxdu.ev birge nikah zamani tikilib.bizimcun tikilmisdi ve eve xerclenen pulun bir qismini yoldasim kredit goturmusdu.4 il kredit odemishik.indi men bosansam evden pay teleb ede bilerem?hemcinin yoldasim evin krediti qurtaran kimi yeni kredit goturub mashin aldi,amma qaynatamin adina alib.o mashinin pulunu yoldasimin odediyini kreditle subut etmek olarmi?o mashindan da pay dusurmu mene?

  Bu əmlakların heç birindən sizə pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Əliyeva Rimma 2024-03-16 16:40:11

  Biz 40 ildir evliyik,əmlakın hamısı evlilik dövründə alınıb,bəziləri mənim adımadı,bəziləri oğlumun,digər h.yoldaşımın. Bölgü necə aparılacaq? Diqqətinizə görə sağolun.

  Sizinlə ərinizin adına olan əmlaklar bölünəcəkdir, oğlunuzun adına olan əmlak isə ona qalacaq. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Araz əliyev 2024-03-20 02:08:17

  Salam. Ər və arvad boşandiği zaman əgər arvad ərin qeydiyatina düşmübsə o evdə yaşamaq huquna malikdirmi?? Qeyd edimki yaşadiqlari evdə hec ərin belə qeydiyyati yoxdur. Və 1 usaga gorə dovlət aliment ayirirsa, arvadinda işləməy qabiliyyəti varsa, 235 manatdan artiq pul ayrila bilərmi qadina??

  Arvad müəyyən halda gəlin köçdüyü evdə istifadə hüququnun tanınması ilə bağlı müraciət edə bilər. Alimentin məbləği işin hallarından asılıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nur 2024-03-22 14:39:20

  Salam Qulam bəy.Mənzil qaynatamın adınadır mən və 5aylıq oğlum həmin evə qeydiyyatdyıq.Bizi qeydiyyatdan çıxarmaq istəsə bizə kompensasiya ödəməlidir?

  Bu məhkəmənin mövqeyindən asılıdır. Ola bilsin ki, kompensasiya müəyyən edilisin. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Əliyeva Sevinc 2024-03-22 20:39:33

  Salam.birgə evlilik zamanı bağ evi.maşın və qaraj almışıq. lakin hamısını yoldaşım anasının adına alıb.anası minimum əmək pensiyası alır.mən necə sübut edə bilərəm ki.bunları birgə almışıq.hər ikimiz işləyirdik.yoldaşımın gəliri1500manatdan yuxarı olub.indi boşanmışıq.rəsmi nə mənim.nə yoldaşımın adına ev yoxdur.yaşayış üçün oğluma və mənə yaşamaq üçün hüquq yaranırmı ?.qeyd edim ki.4_5 yerdə mənzil var.biri nigah zamanı.qalan mənzillər nigahdan qabaq alınıb

  Əgər sizin övladınızın yaşamağa bir yeri yoxdursa onda evlilik dövrü ərzində yaşadığınız evdə istifadə hüququnuzun tanınmasını tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sevda babayeva 2024-03-23 20:46:52

  Salam Vekil Saxta bosanma olur?Yeni heqiqi deyil aldadici bosanma güya bosayiram seni.Ele bir sey mümükündü?

  Xeyr. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Araz əliyev 2024-03-25 03:18:31

  Arvad müəyyən halda gəlin köçdüyü evdə istifadə hüququnun tanınması ilə bağlı müraciət edə bilər. Alimentin məbləği işin hallarından asılıdır. Vəkil Qulam İsmayılzadə... Müəyyən hal hansidi, nədi???

  Qeydiyyata düşdükdə, uşaqla birlikdə yaşamağa digər yeri olmadıqda və s. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Araz əliyev 2024-03-25 15:23:19

  Qeydiyyata düşdükdə, uşaqla birlikdə yaşamağa digər yeri olmadıqda və s. Vəkil Qulam İsmayılzadə.. **** Qeydiyyata düşməyib. Evdə həyət evidi qeydiyyatsiz. Sadəcə sənədlə qaynata adinadi, kupça zad yoxdu yəniki. Heç ərdə o evdə qeydiyyatda deyil. 2 otaqli evdi.

 • Leyla 2024-03-26 19:37:15

  Salam bulmek isderdim bosanma prosesinde birga nigah dovrunde alinan emlakdan əarsi teref imtina ede bilermi? Yoxsa bolunmesi sertdi

  Bölünmə şərt deyil. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Vasif 2024-03-29 15:14:11

  Salam. Birge evlilik zamanı ipatekayla ev alınıb amma ipatekanın bağlanmasına 40 min qaqlıb, evin deyeri isə 150 mindi idda qaldirib evi satişa çıxarmaq olar? Qarşı teref satılmağın isdemir amma men isdiyirem satılsın bank bağlansın yerde qalan mebleğ isə terefler arasında bölüşdürülməyi münkündü? Birde dövlet işçisi olduğu üçün 20 il qusursuz xidmet ediyi üçün ev növbesine durub amma verilmeyib 5-6 ilə ev verilse ordan uşaqlara pay düşür ya yox?

  İlk öncə evin paylarının və ipoteka kreditinin bölünməsi haqqında iddia qaldırmalısınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Mehemmed 2024-04-01 01:00:02

  Salam.Demeli nigah dovrunde ipateka ile ev almisam.bosanmadan sonra men qarsi terefe evde yasamaqi teklif etmisem.Amma o razilasmir.Evin satilmasini isteyir,amma men razi deyilem evin satilmaqina.Bu halda proses nece olacaq?Xatirladim ki,ev menim adimadir ve yoldasimla iki ovladim evde qeydiyyatda deyil

  Burda iki variant var. Ya gərək siz ona indiyə qədər ödənilən pulun yarısını ödəyəsiniz, ya da ki o da sizinlə biryerdə birgə borclu olsun. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Ali 2024-04-01 04:15:00

  Salam men 2006 ci ilde ozume ev almisham.oz adima.2008 de yoldasimi hemin o eve qeydiyata almisam. 2012 nigahimiz olub ve 3 Ushagimiz var.birinin 7.o birinin 9.yasi var.2015 ci ilde bosanmisig.indi men mehkeme yolu ile kecmish yoldasimi qeydiyatdan cixara bilerem? Eger cixarsam apelatsa mehkemesine verib meni yeniden oz huquqlarini berpa ede biler?

  Çıxarda bilərsininiz, lakin çox güman ki ona kompensasiya ödəməli olacaqsınız. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Zulfuqar 2024-04-01 17:00:47

  Salam Qulam bəy, mənə hərbidə xidmətlərimə görə mənzil verildi və bir ay sonra boşandıq. Bu mənzildən qarşı tərəfə pay düşür mü?

  Xeyr, bu birgə təssərüfat hesabına alınmış əmlak sayılmır. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Firengiz Qasimova 2024-04-02 03:32:07

  Salam Qulam. Bey menim bacim 2010 indiye qeder evlidi 3 usaqlarida var indi bowanmaq uzeredi yoldawi dovlet iwcisidir 980 manat maaiw alir iki mawin alib evliken traktor ama bularin hec biri oz adina deyil atasinin adina saldirib eytibar name ile iwledir alib eri terfden xeyaneti var indi bular bowanma zamani birge alinma sayilir? cunki bular yaxwi yemeyib yaxwi geymeyib birlik olub bularin kreditini odeyibler indi bowanirlar 3 qiz usaq bir ana bularin haqqi ne olacaq? hele ozlerinin 5 bas iri buynuzlu mallarida var qanundada her emlaka sened teleb varsa mallara sened yoxdu be o nece olacaq? De indi qanunla olar nece olacaq?

  Öz adlarına olmayan əmlaklar bölünə bilinməz. Mal-qaranı isə bölmək olar. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Sebine 2024-04-07 13:37:48

  Salam yoldaşım mennrn boşanmaq isdiyir mediasiyadan mektub gelib men boşanmaq istemirem 5 ildir evliyik ama ev atasinin adinadi ama evlilik müddetinde birlikde evde remont işleri gedib mende işləyib kömek etmişem onu teleb ede bilerem? İki övladim var bir oglan bir qiz onlara nese düşür ?

 • Şəhla Qurbanova 2024-04-11 20:55:51

  Salam Qulam Məllim.men yoldaşımla ayrılmaq istəyirik hal hazırda eyni evde qalırıq.Ne men nedeki yoldaşım evi vermek istəmir deyir ayrı ev alım sene bu ev vermirəm məhkəmədə yaşama hüququ verilsede biz eyni evdə qala bilmeyen insanlarıq bu şekilde necə qalinar bunu başqa yolla necə Hell etmək olar?

 • Əli Məmmədov 2024-04-12 00:57:13

  Salam. 6-7 aydı boşanma olub Lakın qarşı tərəf cehiz, mebel filan hələ də evdən gelib götürmürlər. Rəsmi qaydada məhkəmə yolu ilə boşanma olub. Dəfələrlə xəbərdarlıq edilsə də, qarşı tərəf cehiz, mebeli özləri nə vaxt istəsə o vaxt götürəcəklerini bildirirlər. Cehizleri evdən çölə çıxarmağim mənim üçün sonradan problem olacağını düşünürəm. Mən bu barədə məhkəməyə məktub yazmag istəyirəm ki, məhkəmə yolu ilə gəlib cehizleri götürsünlər. Mən necə edə bilərəm? Bu barədə mənə köməklik edin zəhmət olmasa.

 • Esmira Verdiyeva 2024-04-15 01:45:02

  Salam men yoladasimla bosanmaq uzereyik, biz nigah dovrunde torpaq almsiq amma yoladasim ozu burda olmadiqi ucun oz adina almayib torpaği . İndide bize hecne vermir torpaği satir . Eger subut etsek o torpağdan bize nese duser ya yo?

 • Məhəbbət Sadıxova 2024-04-15 09:55:51

  Salam , mən 2 ildirki boşanmışam . Yetkinlik yaşına çatmayan 2 qız və 1oğlum var. Kecmiş yoldaşlmla birgə yaşayış dövrunde torpaq sahəsi aldiq. Ev tikildi . Ama evin cixarışı yoxdu, sadece tikilməsi ucun icazə verilib. 10 il ailəli olmuşuq,O evde 5 il yaşamişiq, hətta yoxlanışa verilse qaz işıq hamısı öz adınadı. Hansi vəkilə muraciət edirem mənə deyir evin çıxarışı yoxdusa sübut edemerikki o ev birgə nigah dovrunde alinib, Yada həqiqeten bu şəxsin adınadı. Mən özum 3 uşaqla ata evinə sığınmışam. Uşaqlarımın haqqını necə tələb edim, bizə evdən pay düşürmü, xahiş edirem mene cvb yazarsiz.

 • Zakir Bagirov 2024-04-15 20:23:15

  Salam müəllim, mən boşanma prosesindəyəm, bir övladım var, nigah dövründə atam rəhmətə getdi, mən vərəsə kimi evi öz adıma keçirdim. Mən boşandıqdan sonra yoldaşıma nəsə düşürmü? Yani yoldaşımın heç bu evdə qeydiyyatı belə yoxdu. Amma uşağım anamın evində qeydiyyatdadır.

 • Əliyeva Günay 2024-04-18 11:17:51

  Salam.Men yoldaşımla 8 ildir evliyik boşanmağa isdeyirem hal hazırda 3 otaqlı evdə yaşayırıq qaynata və qaynayla birgə 7 yaşlı oğlum var ver hər ikimiz bu evdə qeydiyyatdayig boşansam bize evdən nəsə düşürmü?

 • Araz əliyev 2024-04-20 08:29:22

  Salam. Ərin iştiraki olmadan arvad boşanma ərizəsi verə bilərmi???

 • Rza 2024-04-22 17:16:33

  Salam Qulam bəy. Deməli 10 illik nigah dövrümüzdə baba evimi satıb yoldaşım atam anam və bir Qızımla yeni evə köçmüşük. yeni ev mənim adıma olub. İndi yoldaşım açıqlama vermək istəmədiyim səbəblərdən evimizi tərk edib və artıq 1 ildirki birlikdə deyilik. HƏR 5 ŞƏXS EVDƏ QEYDİYYATDADIR. 1 ci sualım odurki, uşaq 11 yaşına gedir. mənimlə qalır. Məktəbi təhsili geyimi hərşeyi tərəfimdən təmin olunur nənə babada ona gözləri kimi baxır. Əgər boşanma olsa uşaq kiminlə qalmalıdır. (uşaq indi bu evdə mənimlə qalmaqı isdədiyinə görə mənimlədir.) 2 ci sualəm odurki, boşanma zamanı yoldaşım evdən nəsə isdəyə bilər? atam anam qızım və mən bu evde qeydiyyatdayıq. Yoldaşımda həmçinin.

 • Rza 2024-04-22 17:18:31

  Salam Bəy. Adıma olan əmlakı satdığıma görə o əmlakın tikintisində köməklik edən şəxs, özünə pay alsın deyə hər hasnı bir hüquqa sahibdir?

 • Həsənova Arzu 2024-04-24 07:17:19

  Salam. Mən 23 ildi evliyəm 3 uşagım var. 2qızım ərə gedib. 1oğlumun 12 yaşı var. Mənim gəlin düşdüyüm ev qaynatamın adınadır. Qaynatam rəhmətə gedib. Qanımın evidə var baldızımın da evi var amma heç birinin evinin sənədi yoxdur. Bu evdən mənə pay düşür.

 • Əhmədova Xatın 2024-04-24 07:45:07

  23 illik evlilikdə ərizə tək tərəfli verilərsə boşanma müddəti nə qədərdi. Ümumiyyətlə ərizə cüt tərəfli verilməlidir. Və cüt tərəfli veriləndə boşanma müddəti nə qədərdi. Tərəflər hər ikisi boşanmaq istəyir.

 • Elza Zeynalova 2024-04-28 15:46:03

  Salam,mən evlənərkən gəlin getdiyim ev baldızımın adınadı,2uşağım var.Boşanma zamanı o evdən bir payım var yoxsam yox

 • Tehmine Esgerli 2024-04-28 20:50:47

  Salam. 12 ildir aileliyem. Yoldasimdan ayrilmaq isteyirem. Sebebi ise xeyanet. Hal hazirda qaldigimiz ev menim adimadir,yoldasim evi alanda meni adima alib.Ozu ise rus vetendasidir. 2 ovladim var. Ayrilandan sonra ev mene qalacaq yoxsa bolusdurulecek? Xatirladimki usaqlarim,men ve yoldasim bu evde qeydiyyatdayiq.

 • Akif 2024-04-30 15:16:24

  Salam. Məhkəmədən qabaq tərəflər notarial qaydada imtina ərizəsi yazsa (nigah dövründə alınan daşınan və daşınmaz əmlak) məhkəmədə bu sənəd keçərlidir?

 • Etibar 2024-05-04 03:57:53

  Salam men yoldasimla aile qurandan sona nigahimizda kesdirdik normal olaraq xalam evini mene hediyye etdi 14 ildi ayri yasiyiriq ancaq yetginlik yasina catmis qizimla nigahda oldugum qadin o evde yasiyir ve evden cixmir bosanmaq ucun mehkemeye vermisem bosanmaq isdemir bilmek isdiyirem bosnmaya qeder mehkemeye verib icrayla cixarda bilerem eger bosanma uzansa cunki o da meni verib mehkemeye bosanmaq isdemir ev de aliram balacada olsa Cole atmiram razi olmur ne ede bilerem evi satim oglumla qizim 24 25 yaslari var o evde qeydiyatdadilar ama nigahda olan yoldasim o evde qeydiyatda deyil

 • Sevinc 2024-05-05 05:13:45

  Salam muellim, yoldasima atasi rehmete gedennen sonra emlak satiwinnan vereselik kimi xeyli miqdarda pul kecib hesabina. Indi o nese alib eledikde emlak menim icazem olmadan ala biler ya yox? Ve biz bowanmiw olsaq hemen paydan mene nese duwurmu? Evveldeden tewekkurler

 • Demirov Rövşen Beydulla 2024-05-08 21:24:55

  Salam eyer nigah yoxdursa aldiximiz ev sadece cixarisla qadinin adinadi bosanma vaxti kisiye pay dusur yoxsa yox

 • Dilarə 2024-05-10 09:50:45

  Salam mən 2017 boşanmışam amma nə qızıl vermedi mənə demədi indi aliment görə ərizə vermişəm tele edə bilərəm bir 11 il aliment vermedi çünki boşanma olmadığı üçün nigahda ola ola ev tikildi uşaq o paydanda düşmədi nəfər tələ etmedim indi isdəyirəm ki tələb edim məhkəmə olacaq onda edə bilerem

  Sualınız nədən ibarətdir? Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Fatimə 2024-05-14 20:56:01

  Salam Qulam bəy mən boşanmaq istəyirəm xəyanətə görə hal hazırda qaldığımız ev qaynanamın adınadır ama yoldaşım varisdir.Oglum 2 yaşındadır və burda qeydiyyatdadır.Bilmək istəyirdim ki bu evdən pay və ya yaşama hüququ ala bilərəm?

  Həmin ünvanda uşaqım 18 yaşına çatana qədər yaşamaq hüququ tələb edə bilərsiniz. Lakin pay düşmür. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Nigar 2024-05-17 11:09:46

  Salam,mənim hal hazırda yaşadığım ev yoldaşımn adınadır,boşanmaq fikrim var.Evi öz adıma keçirtsəm boşanacağım təqdirdə 50/50 bölünəcək yenə mülkiyyət? Yəni evin onun və yaxud mənim adıma olmağının bir əhəmiyyəti var?Təşəkkür edirəm öncədən

  Baxır ev sizin adınıza hansı yol ilə keçəcək. Əgər bağışlanma yolu ilə keçsə onda ümumiyyətlə bölgü olmayacaq. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Səma 2024-05-19 17:25:01

  Salam,evlendikden sonra anam usaga usaq dolabi hediye alib,atam ise paltaryuyan masin, bosanma oldu,qars teref onları mene vermir,indi zehmet olmasa deyin,onlari almaliyam ya orda qalmalidir?

  Sübut eləsəniz ki sizə valideyinləriniz tərəfindən birgə evlilik dövrü ərzində sizə hədiyyə edilib onda tələb edə bilərsiniz. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Rafa 2024-05-21 17:19:52

  Salam Hörmətli vəkil.Həyat yoldaşım boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edibşAncaq mən boşanmaq istəmir. Məhkəmə məni 3 aydan sonra avtomatik boşaya bilər razılığım olmadan?

  Bəli. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Leyla Haşimov 2024-05-22 09:23:49

  Mən boşanmaq istəyirəm.Məhkəməyə pul verməliyəm..ancaq pulum yoxdur.Çünki yoldaşım birgə qazandığımız əmlakdan mənə pul vermir....Deyir evimdən çıx iki uşağım var məni hər gün ölümlə hədələyir..Gedəcək yerim yoxdu mən məhkəmyə pulu və vəkil pulunu Əmlak bölgüsündən sonra edə bilərəm.Və uşağım xəstədi mənə müvəqqəti qalmaq yeri verə bilərlər....

  Məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ki sizi dövlət hesabına vəkil ilə təmin etsin. Vəkil Qulam İsmayılzadə
 • Musa Şirinzade 2024-05-22 14:36:09

  Salam Nikahdan qabaq ipateka ilə ev götürmüşəm qarşı tərəf boşanma iddiası qaldırıb bu evdən bu xanıma pay düşür,.?

  Bəli, düşə bilər. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Şərh yaz