Hüquqi yardım

Mənəvi zərər necə ödənilməlidir?
24 Yan

Mənəvi zərər necə ödənilməlidir?

Mənəvi zərər necə ödənilməlidir?

Mənəvi zərər, haqsız bir hərəkət və ya hərəkətsizlik nəticəsində şəxsin mənəvi varlığında məruz qaldığı zərərləri ifadə edir.

Azərbaycanın qüvvədə olan qanunvericiliyi şəxsə vurulmuş mənəvi zərərin əvəzini tələb etmək hüququ verir.

Mənəvi zərər ödənilərkən mənəvi və fiziki iztirabların xarakteri və dərəcəsi, eləcə də cavabdehin təqsiri, əmlak vəziyyəti və s. vacib halların nəzərə alınması zəruridir və hər bir konkret halda belə zərərin ödənilməsi ilə bağlı xüsusatlar məhkəmənin mülahizəsinə görə müəyyən olunmalıdır. 

Ali Məhkəmənin Plenumunun 3 noyabr 2008-ci il tarixli qərarında məhkəmələrə tövsiyə olunur ki, mənəvi zərərin əvəzi bir qayda olaraq pulla müəyyən edilir və ödənilir. Mülki Məcəllədə müəyyən edilən hallarda mənəvi zərər cavabdehin üzərinə müəyyən vəzifələr qoyulmaqla ödənilə bilər. Məsələn, şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuza zərər vuran yanlış məlumatların təkzib edilməsi, zərərçəkən şəxsdən üzr istənilməsi. 

Həmçinin məhkəmə işin konkret hallarından asılı olaraq qəbul etdiyi qətnamə ilə pozulmuş hüququn bərpa edilməsini mənəvi zərərin ödənilməsi kimi qiymətləndirə bilər. Qərarda qeyd olunur ki, mənəvi zərərin miqdarı işin konkret hallarından asılı olaraq məhkəmə tərəfindən müəyyən edilir.

Ürəyi xəstələndirən səbəblər: rəisinizə nifrət və daha 5 səbəb - BBC News  Azərbaycanca

Bu zaman mənəvi zərərin baş verməsinə səbəb olmuş hərəkətin və ya hərəkətsizliyin təhlükəlilik dərəcəsi müəyyən edilir. Yəni, zərərçəkənin keçirdiyi mənəvi iztirab və sarsıntıların xarakteri və ağırlığı, zərərvuran şəxsin təqsiri və əmlak vəziyyəti, zərərçəkən şəxsin fərdi xüsusiyyətləri (azyaşlı və yaxud qadın olması, səhhəti ilə əlaqədar mənəvi sarsıntı və iztirablara dözümü, peşə və sənəti, cəmiyyətdə nüfuzu və s.), habelə işin digər halları nəzərə alınmalıdır.

Zərərin məbləği konkret müəyyənləşməyib, lakin ağlabatan və ədalətli olmalıdır. 

 

Şərhlər

  • Telman 2023-11-21 14:22:26

    salam. Döyülmə ilə bağlı polis tərəfindən inzibati xəta kimi 300 manat cərimə edilmiş bir səxsə məhkəmə nə qədər mənəvi zərər kimi pul kəsə bilər ?

    Bununla bağlı döyülən şəxs iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edə bilər lakin kompensasiyanın miqdarını qabaqcadan demək olmur. Vəkil Qulam İsmayılzadə

Şərh yaz