Blog

Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı tələb olunan sənədlər və ödənilən rüsumlar.
02 Okt

Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı tələb olunan sənədlər və ödənilən rüsumlar.

Daşınmaz əmlakın alqı-satqısının xüsusiyyətləri.

Daşınmaz əmlak (mənzil, torpaq sahəsi, qaraj və s.) satılarkən aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

1) Əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd - yəni çıxarış (kupça)

2) Əmlak üzərində yüklülüyün və ya həbsin olub-olmaması barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Хidmətinin vеrdiyi arayış

Qeyd olunan arayış alqı-satqı zamanı notarius tərəfindən verilir.

3) Nikah haqqında şəhadətnamə -mMülkiyyətçi nikahdadırsa, onun

4) Daşınmaz əmlakın satılmasına ərin (arvadın) notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı

Azərbaycan Respublikasnın Ailə məcəlləsinin 32.1-ci maddəsinə əsasən nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə mülkiyyəti sayıldığından birgə nikah dövrü ərzində alınan əmlak satılarkən mütləq tərəflərin hər ikisinin razılığı olmalıdır.

5) Yaşayış evində, mənzildə, bağda və bağ evində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olması barədə qeydiyyatda olan yetkinlik yaşına çatmış bütün ailə üzvlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı.

Belə razılıq qeydiyyata olan şəxslər tərəfindən verilmədikdə mülkiyyətçi qeyd olunan şəxslərin mülkiyyətndə olan əmlakdan istifadə hüququnun itirilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər.

Həmin şəxslərin mülkiyyətdən istifadə hüququna məhkəmə tərəfindən xitam verildikdən sonra, artıq alqı-satqı zamanı onların razılığına zərurət olmur.

Məhkəmə qeydiyyatda olan mülkiyyətçinin ailə üzvlərininin (Mənzil Məcəlləsinin 30.1-ci maddəsinə əsasən mülkiyyətçinin ailə üzvləri onun arvadı (əri), habelə onun uşaqları və valideynləri nəzərdə tutulur) istifadə hüququna xitam verərkən mülkiyyətçi tərəfindən bunun əvəzində həmin şəxslərə kompensasiya ödənilməsini müəyyən edə bilər.

Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı müqaviləsi bağlananda həm alıcı, həm də ki satıcı şəxsən iştirak edə, və yaxud hər iki tərəfin yerinə etibarnaməyə əsasən onların nümayəndələri iştirak edə bilər.

Müqаvilə üzrə əmlаk ərə (аrvаdа), uşаqlаrа, vаlidеynlərə, bаbаyа, nənəyə, nəvəyə, qаrdаşа, bаcıyа kеçirsə – dövlət rüsumu 20 mаnаt, хidmətə görə tutulаn hаqq – 3 mаnаt təşkil edir

Daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsi üzrə əmlаk bаşqа şəхslərə kеçirsə:

Bаkı şəhərində - dövlət rüsumu 250 mаnаt, хidmətə görə tutulаn hаqq 37.5 mаnаt

Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonunda dövlət rüsumu 175 mаnаt, хidmətə görə tutulаn hаqq 26.25 mаnаt

digər şəhər və rаyоnlаrdа - dövlət rüsumu 125 mаnаt, хidmətə görə tutulаn hаqq 18.75 mаnаt.

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsinin 218.4.3. və 218.4.5-ci maddələrində qeyd edilmişdir ki, daşınmaz əmlak satılarkən sadələşdirilmiş vergi tutulur. Həmin vergi Vergilər Məcəlləsinin 220.8 və 220.8.1-ci maddəsinə əsasən əmlakın qiymətindən aslı olmayaraq yerləşdiyi zonaya və əmlakın sahəsinə uyğun olaraq hesablanır.

Hər kv.m. üçün 15 manat

Əmlakın yerləşdiyi zonaya uyğun olaraq isə 1,20 manatdan 4 manatadək əmsal.

Şəsxlər 3 təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrini satdıqları halda bu vergini ödəməkdən azad olunur.

Həmçinin, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış sahələrinin 30 kvadratmetrədək olan hissəsi də vergidən azaddır.

Misal:

Siz mülkiyyətinizdə 3 ildən az müddət ərzində olan, Bakı şəhərinin mərkəzi rayonlarının birində yerləşən 130 kv.m. sahəsi olan mənzili satmaq istəyirsinizsə onda sizdən sadələşdirilmiş vergi növbəti qaydada tutulacaq:

130 kv.m. sahənin 30 kv.m. vergilər məcəllsinin 218-1.1.5.3-cü maddəsinə əsasən vergidən azaddır.

Qalan 100 kv.m vurulur 15 manata və əmlak Bakının mərkəzi rayonlarında yerləşdiyi üçün 1-ci zonanın əmsalına (4 əmsal).

(130-30)*15*4=6000

Beləliklə Bakı şəhərinin mərkəzi rayonlarının birində yerləşən 130 kv.m. sahəsi olan daşınmaz əmlak satılarkən sizdən 6000 manat sadələşdirilmiş vergi tutulacaq.

#daşınmaz əmlak # əmlak # daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsi # daşınmazəmlak # daşınmaz əmlak.az # əmlak vergisi nədir # əmlak vergisi online ödəmə

Şərh yaz