Vəkil xidmətləri

Vərəsəliklə bağlı xidmətlər
06 Okt

Vərəsəliklə bağlı xidmətlər

Vərəsəliklə bağlı xidmətlər

  • Vərəsəliyin qəbul edilməsi

  • Vərəsəliyin tanınması

  • Ləyaqətsiz vərəsənin vərəsəlikdən məhrum edilməsi

  • Vərəsəliyin qəbul edilməsi üçün ötmüş müddətin bərpa edilməsi